Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jan Amos Komenský

Jan Amos KomenskýKategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Stručná práce kompilačního charakteru nabízí život a dílo Jana Ámose Komenského v kostce. Velká pozornost je věnována Velké didaktice a Komenského názorům na školství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Životopis
3.
Dílo
4.
Členění Komenského pedagogiky
5.
Velká didaktika
6.
Závěr

Úryvek

"JAN AMOS KOMENSKÝ

Narodil se 28.3.1592 v Nivnici u Uherského Brodu, zemřel ve vyhnanství 15.11.1670 v Naardenu.Český filozof, vynikající myslitel, poslední biskup jednoty bratrské, teolog, polyhistor.a pedagog světového významu, největší osobnost české kultury 17.stol. Studoval na univerzitách v Německu, stal se učitelem na bratrských školách v Přerově, později ve Fulneku. Položil první, skutečně ucelený, logický a filozoficky propracovaný pedagogický systém založený na hluboké znalosti dosavadního pedagogického myšlení . Jeho koncepce je výrazně encyklopedická a postavená na důsledném uplatňování demokracie. Komenský došel ke svým hlubokým zobecňujícím pedagogickým závěrům jednak na základě zkušeností z pozorování přírody, ale i na základě své pedagogické zkušenosti a ze studia minulosti a současnosti.

Působil v Polsku,Německu,Anglii,Švédsku a v Nizozemí. Komenský je i ve světové pedagogické literatuře nejčastěji citovaným myslitelem, jehož odkazem se zabývá specifická vědecká disciplína - komeniologie, která se rozvíjí nejen u nás, ale i v zahraničí. V posledních desetiletích je Komenský stále více interpretován nejen jako zakladatel novodobé teorie vyučování, ale především jako filozof výchovy.

Dílo:

To jest divadlo světa (1616 -1618)
Listové do nebe (1619)
O poezii České (1620)
Informatorium školy mateřské (1630)
Labyrint světa a ráj srdce (1631)
Dveře jazyků otevřené (1633)
Hlubina bezpečnosti (1633)
Plán vševědy (1643)
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1648)
Škola na jevišti (1654)
Velká didaktika (1657)
Svět v obrazech (1658)
Moudrého kantora mravní poučování (1662)
Anděl míru (1667)

Členění Komenského pedagogiky:

1. všeobecná teorie výchovy
2. didaktika
3. speciální didaktika jazykového vzdělávání
4. tvorba učebnic

Komenský vysvětluje filozofickou podstatu významu vzdělanosti:

- pouze moudrý člověk může být zbožný a mravný
- pouze takový člověk může rozlišovat dobro a zlo a správně jednat.

Vzdělání je tedy ve státě a národě prospěšné všem, čím více vzdělaných, tím větší jistota souladu, spravedlnosti a míru. Výchova pak musí být podle Komenského humanistická – má být pravou dílnou lidskosti.

Z rozsáhlého pedagogického odkazu Komenského, který je dodnes předmětem pečlivého studia i hluboké úcty a obdivu, je nejznámější a nejpoužívanější Velká didaktika jako koncepční spis, který položil základní cíle výchovy, její obsah, principy a metody a návrh organizační struktury školství pro veškerou mládež."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506202040109d.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Jan_Amos_Komensky.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse