Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jan Amos Komenský: Nač Bůh rodičům dítky svěřil?

Jan Amos Komenský: Nač Bůh rodičům dítky svěřil?


Kategorie: Sociologie, Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podrobně rozebírá jednotlivá témata a myšlenky obsažené v kapitole Nač Bůh rodičům dítky svěřil? z knihy Vybrané spisy autora. Autor se pozastavuje nad zodpovědností rodiny za vedení dítěte ke znalostem a zájmům odpovídajícím době, ve které žil. Tyto myšlenky poté vztahuje k současné době, ukazuje ve kterých ohledech se shodují a ve kterých liší.

Obsah

1.
Role rodičů v životě dítěte
2.
K čemu byl člověk stvořen
3.
Je to s rolí rodiče v současnosti

Úryvek

“ Jednoduchými příklady ze života statku a domácnosti zdůvodňuje proč se tak má dít a proč Bůh chce, aby se rodiče spolupodíleli na výchově dítěte a že je to vlastně přirozené. Například tedy říká že Bůh nám dal volka, abychom ho učili orati, koně jezditi, psa zvěř honit a stejně tak vlastní dítě všemu potřebnému naučili, aby mohl konat to k čemu byl stvořen Ovšem hned v následující stati dává jasně najevo, že člověk nebyl stvořen pouze k základním cílům jako je například rozmnožování, ale že by se měl jakožto vyšší tvor také,a to vlastně především, ve vyšších věcech vzdělávat! Nemá se tedy spokojit s pouhými selskými znalostmi a znalostmi potřebnými pro dennodenní život jako je např. oblékání se, umývání se a další. Tímto tedy dává jasně najevo touhy a potřeby církve, tedy snahu udržet si co nejvíce klientů mezi lidmi. Další otázka, kterou se J. A. Komenský zaobírá je problém o mravech,a ctnostech. Je všeobecně známo, že Komenský považoval člověka se znalostmi, ale bez jakýchkoliv mravních zásad za člověka absolutně méněcenného nežli člověka s chováním na úrovni ačkoliv bez závratných znalostí. Popravdě řečeno něco na tom je.Já osobně bych se asi nezeptal na nějakou informaci člověka od kterého bych na první pohled mohl hned nějakou chytnout. Stejně tak k čemu jsou učitelům na střední škole obrovské překypující znalosti v oboru, když se chovají nevypočitatelně, provádí výuku nesystematicky, zcela v závislosti na jejich náladě. A v čem je moje kapitola podobná s dnešním životem? Podle mě dnes mnozí rodičové přenechávají vzdělávání a často i samotnou výchovu na školu. Určitě si ani neuvědomují svou obrovskou chybu. Podle mě dítě, které doma nebylo nikdy vedeno k žádnému zájmu, popřípadě rodiče ani nedohlíželi na školní prospěch, má celkem velký handicap, protože žádné dítě se jisto jistě ještě nikdy neučilo od malička rádo a absolutně dobrovolně. Tím nechci tvrdit, že se dítěti nemůže v oblasti která ho baví a zajímá, pěkný výkon. Právě naopak v těchto předmětech či zálibách bývají jedinci excelentní, ovšem jejich celkové, všeobecné znalosti z dalších oborů daleko zaostávají za ostatními. A v čem ten handicap podle mě spočívá? Za prvé, rodiče narozdíl od dětí mohou vědět, co je v dané době potřebné k životu více a co méně, dále rodiče mohou být velmi silným hybným orgánem, který dítě donutí se cokoliv učit, jelikož člověk je tvor pohodlný a má tendenci si neustále všechno ulehčovat."

Poznámka

Kopecký Jaromir a kolektiv.: Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek 1. Praha: SPN 1960
Kapitola: Nač Bůh rodičům dítky svěřil?

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pedx0005.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nac_Buh_rodicum_ditky_sveril.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse