Název Goodness Staženo

Tres sapiencie z Gest Romanorum - překlad povídky z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

465x

Komenský, Jan Amos - Informatorium školy mateřské

Práce se zabývá výkladem Informatoria školy mateřské od J. A. Komenského. V rámci tohoto základního stavebního kamene předškolní didaktiky vyzdvihuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Literatura

453x

Kosmova kronika - překlad části textu z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

393x

Jan Amos Komenský: Nač Bůh rodičům dítky svěřil?

Práce podrobně rozebírá jednotlivá témata a myšlenky obsažené v kapitole Nač Bůh rodičům dítky svěřil? z knihy Vybrané spisy autora. Autor se pozastav... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Literatura

345x

Vita Karoli - překlad kapitoly č. VIII z latiny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

309x

Malý tyran, Prekopová J.

Stručná práce poskytuje shrnutí obsahu a vlastní názor na mezi studenty pedagogiky oblíbenou odbornou publikaci Malý tyran od Jiřiny Prekopové.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Literatura

276x

Teorie hodnoty (axologie) - výtahy ze zajímavých článků slovensky

Tato práce shrnuje nejdůležitější informace (informační hodnotu) z pěti článků, pěti různých autorů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

257x

Charles Barber: O původu jazyků - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura, Humanitní cizojazyčné práce

169x

Pasionál abatyše Kunhuty

Stručná práce seznamuje s obsahem tohoto duchovního textu z počátku 14. století. Představuje nejdříve osobnost Kunhuty Přemyslovny a poté se věnuje je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Literatura

130x

Mukařovský, Jan: Dílo neklidné a zneklidňující (ze souboru Příklad poezie. K otázce trvalé platnosti Máchova díla)

Práce předkládá stručné výpisky jedné ze studií ze souboru Příklad poezie. K otázce trvalé platnosti Máchova díla od českého estetika a strukturalisty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

114x
1  2  3  »