Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jan Gebauer - život a dílo

Jan Gebauer - život a dílo

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která poměrně podrobně představuje profesiolnální dílo českého jazykovědce Jana Gebauera. Mimo základních informací o jeho životě je součástí také rozbor jeho mluvnických děl.

Obsah

1.
Život
2.
Gebauer - pedagog
3.
Gebauerovy školní mluvnice
a) Historická mluvnice
b) Jazyk spisovný
c) Gebauerova krátká mluvnice česká
d) Hlavní díla

Úryvek

"GEBAUEROVY ŠKOLNÍ MLUVNICE

Pro moderní spisovnou češtinu bylo štěstím, že byla v 19.století kodifikována na základě dvou na sebe navazujících mluvnic, které vytvořili dva badatelé obdařeni moudrou rozvážností a snahou po vědecké objektivnosti, jako byli Dobrovský a Gebauer. Gebauer musel vědecký princip Dobrovského restaurovat, obnovit jej proti pozdně romantickému brusičství, které se u nás rozmáhalo v poslední čtvrtině 19.století.
Veřejnosti předložil gramatiku ve trojím zpracování. Nejdřív napsal dvousvazkovou Mluvnici českou pro školy střední a ústavy učitelské ( 1.vydání – 1890 ). První díl obsahoval nauku o slově ( hláskosloví, kmenosloví, tvarosloví ), druhý skladbu, kterou autor dělil na větosloví ( o větě a souvětí ) a na skladbu ve smyslu užším ( nauka o významu sl.druhů a tvarů…). Druhý díl pak doplnil částí Výklady všeobecné pro hlubší poznání jazyka a mluvnice.
Mluvnice česká plnila úkol teoretický a praktický. Zajímavé je, že ji napsal ze skic připravených pro Historickou mluvnici, podal v ní ovšem jen výtah těch věcí, kterých bylo třeba pro popis a poznání spisovného jazyka současného.
Na naléhání nakladatele napsal r.1891 ještě Krátkou mluvnici českou, která byla určena jako učebnice pro nižší třídy středních škol a koncipována především k účelům praktickým.
Koncem 90.let, už poté, co vyšly tři svazky Historické mluvnice, zpracoval Gebauer látku školních učebnic ještě důkladněji v Příruční mluvnici jazyka českého pro učitele a studium soukromé ( 1900 ) - na úrovni vysokoškolské učebnice.

Jak je z předchozího výkladu patrné, systém české mluvnice zpracoval mimořádně hodnotně. Odkryl neznámé zákonitosti v hláskosloví a mluvnické stavbě staré češtiny, dovedl se podívat na jazyk z hlediska obecného jazykozpytu a obecně lingvistických problémů vůbec. Znal cizí jazyky a jejich gramatické systémy, měl dlouholeté pedagogické zkušenosti, smysl pro koncepci a rozvržení látky, ucelenost a propracovanost díla. Zdůrazňoval požadavek, že mluvnická norma musí být taková, aby bylo možno si ji osvojit – a nepodléhat brusičským snahám mladogramatické školy. Přesto neustrnul a své mluvnice stále zdokonaloval a měnil texty v dalších vydáních, čímž inspiroval i své pokračovatele. Např. Krátká mluvnice se dočkala jedenácti vydání v r.1928.

Gebauerova kodifikace spisovného jazyka se stala historickým pozadím, na kterém se zřetelně odrážel další vývoj spisovného jazyka. Jeho další význam tkví i v tom, že když se v pozdější moderní jazykovědě nedalo vystačit s jeho fondem, kde vznikla potřeba radikálního přepracování jeho školní mluvnice, tam se ubíraly cesty jazykovědců směrem, který vytyčil Gebauer."

Poznámka

Bohužel postrádá seznam literatury.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8823
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse