Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jan Hájek, Vlastislav Lacina: Kdy nám bylo nejlépe? - výpisky z knihy

Jan Hájek, Vlastislav Lacina: Kdy nám bylo nejlépe? - výpisky z knihy

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o poznámky z knihy Kdy nám bylo nejlépe?, která mapuje hospodářské dějiny českých zemí v období 1890 – 1930. Text formou odrážek vypisuje důležité momenty jednotlivých kapitol. Stručně informuje o habsburské monarchii a ekonomice českých zemí, integračních a dezintegračních tendencích, i rozpadu monarchie. Dále se zabývá budováním samostatných ekonomik a hledáním východiska z hospodářské krize.

Obsah

1.
Habsburská monarchie a ekonomika českých zemí
1.1.
Integrační a dezintegrační tendence
2.
Ekonomický nacionalismus a „svůj s svému“ – dezintegrace napříč monarchií?
3.
První světová válka a rozpad Habsburské monarchie
4.
Povede rozpad Rakousko-Uherska k hospodářské dezintegraci střední Evropy?
5.
Budování samostatných ekonomik nástupnických států a hospodářské vazby mezi nimi (1920 – 1924)
6.
Posílení ideje středoevropského sblížení, preferenční cla nebo celní unie
7.
Hledání východiska z hospodářské krize

Úryvek

"Habsburská monarchie a ekonomika českých zemí – integrační a dezintegrační tendence
- pod žezlem Habsburků vznikla středoevropská říše udržující si dominantní postavení v regionu
- tato mnohonárodnostní středoevropská velmoc se od pol. 19. st. dostávala do vážných problémů
- R-U plnilo ve střední a jihovýchodní Evropě roli jakéhosi stabilizačního činitele
- R-U se stále zřetelněji opožďovalo za nejvyspělejšími zeměmi Evropy ( Anglie, Německo…)
- v rámci R-U se nacházela zcela zaostalá území Zalitavska, ale i jedno z nejvyspělejších území stř. Evropy – České země (Předlitavsko)
- rozepře Čechů a Němců se promítali i do hosp. života celé monarchie → tyto nacionální spory bránily ve zformování skutečně jednotné občanské společnosti
- Zalitavsko – zemědělství, Předlitavsko – průmysl → R-U = sňatek „pšenice a textilu“
- významný podíl v ek. R-U měli zahraniční investoři – VB, Fr, Něm, ale i Belgie, Švýcarsko a Holandsko → především státní půjčky (v prvé řadě uherských)
- hlavním exportním artiklem R-U byl cukr (dále pak sklo, porcelán, stroje a textil)
- největší význam měl pro R-U obchod s Německem
- únor 1906 – nový celní zákon – zvýšení cel → proti konkurenci německého průmyslového zboží
- české země – nejrozvinutější průmysl v R-U, ale i významná zemědělská výroba (intenzivní obilnářství, prům. plodiny), dostatečné energetické zdroje, staleté tradice ve sklářství a textilnictví
- technická úroveň průmyslu ovšem poněkud zaostávala za nejnovější technikou
- mzdy dělnictva hluboko zaostávaly za úrovní mezd ve Vídni
- česká buržoazie ve svém hospodářském vzestupu uměle bržděna – vlastnila především
malé a střední továrny → v klíčovém hutnictví a hornictví neměla žádný vliv
- významnější postavení v bankovnictví – akumulace kapitálu, vznikají nár. české peněžní ústavy
- český kapitál směřoval hlavně do hosp. méně rozvinutých zemí R-U, dále pak na
Balkán a do Ruska → slovanská hospodářská vzájemnost
- konec 19. st. – letité česko-německé spory se v této době přesunuly do oblasti hospodářské
→ zápas o zachování české národní svébytnosti tak měl být rozhodnut na hosp. poli

• Ekonomický nacionalismus a „svůj s svému“ – dezintegrace napříč monarchií?
- až do 1850´ se čeští Němci nemuseli hosp. vlivu Čechů obávat, byl totiž minimální"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18617
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse