Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jan Keller: Vzestup a pád středních vrstev - výtah z knihy

Jan Keller: Vzestup a pád středních vrstev - výtah z knihy

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci představující knihu Jana Kellera, která se věnuje nejen vyhodnocení historie, současnosti a budoucnosti střední třídy, ale také základním postulátům, i strachům a obavám středních vrstev. Opominut není ani nástup globálního věku, aneb jak skončí střední vrstvy.

Obsah

1.
Úvod - fenomén středních vrstev
2.
Základní Kellerovy "postuláty"
3.
Kdo patří mezi střední vrstvy
3.1.
Staré střední vrstvy
3.2.
Nové střední vrstvy
3.3.
Nejnovější střední vrstvy
4.
Strachy a obavy středních vrstev
5.
Nástup globálního věku, aneb jak skončí střední vrstvy
6.
Závěr - "svět sítí"

Úryvek

"Nové střední vrstvy :
Nové střední vrstvy se počínají konstitucionalizovat po ukončení první světové války, za zlatou dobu jejich vzniku bývají považována třicátá let našeho století. Typickým představitelem nové střední vrstvy je zaměstnanec organizace - nejčastěji úředník či drobný manažér ( white-collar ), ale i státní zaměstnanec, lékař,duchovní či prodejce v oblasti služeb. Jejich hlavní devizou na trhu práce je vzdělání a odborná kvalifikace , které jim umožňuje stejný sociální vzestup jako starým středním vrstvám nabytý kapitál. Již z výše uvedeného výčtu je tu zřejmé, že nové střední vrstvy nikdy netvořily homogenní celek, ale že jde o značně nestejnorodou skupinu. Vše bylo umocněno v padesátých letech ad absurdum s ekonomickým vzestupem části dělnictva - tzv. "pracujících bílých límečků". Je ironické, že ačkoli vzestupu nové "úřednické" střední vrstvy není ( až do poloviny století ) v sociologické literatuře věnována prakticky žádná pozornost, sociální mobilita části dělnické třídy je oslavována ( eufemicky řečeno ) jako počátek konce třídní chudoby či jako konečné začlenění dělnictva do Šťastné a prosperující rodiny středních vrstev. Padesátá léta jsou tedy zákonitě dobou vzniku mnoha sociologických teorií, které se fenoménu úspěšného pracujícího dělníka věnují a jimž se dostalo značné pozornosti - je třeba zcela jistě jmenovat alespoň teorii "zburžoaznění", tedy to, že nižší dělnická vrstva se úspěšně integruje ( je pohlcena ) vrstvou střední, či teorii o beztřídní společnosti tvořenou jedinou masivní střední vrstvou. Již zanedlouho se však ukázalo, co se týče ekonomicky úspěšných dělníků, že tito si stále zachovávají zvyklosti a chování typických "blue collars", z nichž vyšli - fixace na rodinu a domácnost, nechuť účastnit se veřejného života středních vrstev, snaha žít přítomností, rozlišováním společnosti na "MY" a "ONI" ( Goldthorp, Lockwood ) a mnohým dalším.Výzkumy dále prokázaly, že nabytou ekonomickou prosperitu tito dělníci vnímají jako cosi přechodného, náhodného, daného příznivým ekonomickým vývojem a ne vlastní činností. Daří se jim souhrou okolností a ohledně budoucnosti se cítí nejistí. Je třeba říci, že jejich obavy byly do jisté míry potvrzeny za ropné krize v sedmdesátých letech. Vraťme se však nyní do poválečného ekonomického boomu padesátých let, kdy se na vrcholu popularity vyhřívá teorie "middle class", společnosti silné střední třídy, vyznávající společné hodnoty a oddávající se s potěšením konzumní kultuře. Díky ekonomickým úspěchům je vytvořen dojem , že "middle class" roste, že se rozšiřuje nejen k nižším vrstvám ( respektive že čím dál větší část dělníků se dostává na standard vrstvy střední ), ale i že z jejího lůna vychází úspěšná generace manažerů, postupně přebírajících moc od vrstvy nejvyšší ( teorie revoluce manažerů ). Teprve budoucnost prokázala, že tyto víceméně naivní úvahy nejsou reálné ( je však třeba zdůraznit, že tyto teorie vznikaly v padesátých letech - tedy v době , kdy půl světa tonul v bezperspektivní komunistické totalitě - což se zcela jistě na jejich vzniku podepsalo ). Přesto však idea masivní, silné a stabilní střední třídy, tvořící základ občanské společnosti přežívá a čas od času se znovuvynořuje jako zombie, podporována lehkovážnými sliby politiků a oslavována ve snech nižších středních tříd ( odtud bylo už blízko k Whyteově teorii "organizačního člověka", tedy teorii, že všichni příslušníci střední vrstvy se nakonec vypracují do manažérských pozic ). Myšlenka na zařízený dům na předměstí s garáží, vlastní vozem ( či dvěma ), barevnou televizí, vzdělanými dětmi, atd. je sice stará již několik desítek let, stále si však (je mírně se proměňujíc s postupujícím technickým vývojem ) zachovává svou popularitu.
Jak je tedy zřejmé, v padesátých letech se vytváří iluze o jednotné střední třídě. Ve skutečnosti, jak Keller podotýká, jde o směs natolik různorodou, že se není schopna sjednotit ani na jediném společném zájmu. Je tvořena minimálně dvěma segmenty - nižší a vyšší střední vrstvou ( i toto pojetí je značně zevšeobecňující, avšak dle ekonomických hledisek jej lze akceptovat ), sám Keller pak střední vrstvu označuje za "složitý a jemně členěný sociální žebřík" . Svět nové střední vrstvy se pak ovšem definitivně tříští a stojí nad propastí v závěru dvacátého století pod vlivem globalizačních tlaků a tendencí a skýtá pak pro tuto společenskou vrstvu obraz nejisté budoucnosti pod křídly mocných nadnárodních koncernů ( viz dále )."

Poznámka

Včetně poznatků z některých Kellerových přednášek.
Práce má špatně zpracovaný citační aparát.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1143
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse