Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jan Mukařovský a český strukturalismus

Jan Mukařovský a český strukturalismus

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na významného českého strukturalistu Jana Mukařovského. Opírá se přitom o Mukařovského výbor Studie z estetiky, díky němuž proniká do termínů estetická funkce, estetická norma, hodnota, estetický objekt, záměrnost, nezáměrnost či sémantické gesto. Stručně přibližuje Pražský lingvistický kroužek, jehož byl Mukařovský členem. Předkládá také jeho názory na básnickou tvorbu a dílo.

Obsah

1.
Jan Mukařovský osobně
2.
Pražský lingvistický kroužek
3.
Český strukturalismus podle Jana Mukařovského
4.
Estetická funkce
5.
Estetická norma
6.
Estetická hodnota
7.
Estetický objekt
8.
Estetika
9.
Umění
10.
Záměrnost a nezáměrnost
10.1.
Sémantické gesto
11.
Básník

Úryvek

" Estetická funkce
Estetická funkce je jednou ze čtyř základních funkcí každého subjektu. Společně s funkcí symbolickou tvoří skupinu funkcí znakových. Do kategorie funkcí bezprostředních potom patří funkce praktická a teoretická. Mukařovský však více operuje s pojmy estetická funkce a funkce mimoestetické.
Estetická funkce má dynamickou povahu. Projevuje se jen v určitém společenském kontextu, důležité je především tzv. kolektivum – vnímatelé. Převažuje v umění, ale tím oblast její působnosti zdaleka nekončí; potenciálně přítomná je ve všech subjektech.
Estetická funkce na sebe poutá pozornost, získává sympatie, zprostředkovává bližší kontakt. Jejím prostřednictvím je možné vyzdvihovat a propagovat jiné funkce. Dokáže vyvolat jak libost, tak nelibost – i ta je součástí uměleckého účinu.

Estetická norma
Obvyklým významem termínu „norma“ je soubor závazných pravidel, avšak povaha estetické normy je složitější. Mukařovský ji chápe jako energii, fakt kolektivního vědomí, jejíž působnost si uvědomujeme v okamžiku, kdy je porušena.
Touhou umělce by mělo být překonání stávajících estetických norem a vytvoření nových. Kdyby estetickou normu slepě přejímal, stal by se epigonem. Jestliže se vybraná estetická norma zachovává v nezměněné podobě dlouhou dobu, stává se z ní klišé. V některých obdobích byla patrná závaznost vybraných estetických norem, mj. v období klasicismu. Už samotnou aplikací na konkrétní případ by se ovšem estetické normy měly přizpůsobovat novým úkolům, a tudíž modifikovat.
V každé době vedle sebe koexistují normy rozdílné, které s sebou přinášejí různé možnosti hodnocení. Na základě vybrané normy vzniká estetická funkce.
Autoritativní norma je významná pro uměleckou výchovu. Aby si „umělečtí začátečníci“ osvojili základní techniky hudby, výtvarných či dramatických umění, potřebují pevně daná pravidla. Neměnné zůstávají normy např. na poli folkloru, kde jsou spojeny do pevné struktury.

Systém estetických norem jedince, skupiny nebo i celé společnosti je označován jako vkus. Nevkusný je na druhé straně předmět vyšlý z lidských rukou, který své tendence k aplikaci estetické normy nedokáže naplnit. Nevkusná tedy může být kniha, oděv nebo stavba, nikoli přírodní jevy. Vkus a nevkus nelze směšovat s módou, jevem primárně hospodářským.
Vkus do jisté míry souvisí s estetickým kánonem. Každá společenská vrstva si na základě estetických norem vytváří vlastní.
Estetická norma se za určitých okolností může přeměnit na některou z mimoestetických norem, například mravní nebo jazykovou. Tímto způsobem může umělecké dílo působit na skutečnost. Možný je i opačný postup, kdy se z normy mimoestetické se stává norma estetická.
Píše-li Mukařovský, že „není možné, aby umění prodlelo dlouho v končinách již prozkoumaných a bez omezení přístupných komukoli z těch, kdo se o umělecké tvoření pokoušejí“ , cítíme v těchto slovech podporu avantgardy a jejích novátorských přístupů k umění."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12737
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse