Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jana Malínská: Do politiky prý žena nesmí, proč? - výpisky

Jana Malínská: Do politiky prý žena nesmí, proč? - výpisky

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky se zabývají knihou Do politiky prý žena nesmí, proč? od Jany Malínské. Nejprve stručně seznamují s autorčiným životem, poté se zaměřují na představení obsahu knihy. Přibližují stěžejní témata a uvádí nejdůležitější myšlenky jednotlivých kapitol. Informují tak o názorech na vzdělávání žen v českých zemích od dob Magdaleny Dobromily Rettigové po vládu Tomáše Garriggua Masaryka.

Obsah

1.
O autorce
2.
O knize
2.1.
Demokratické a nedemokratické názory na vzdělávání žen
2.2.
Názory a ideologie vycházející z konzervatismu
2.3.
Liberalismus
2.4.
Nedemokratických názorů na postavení ženy v období Masaryka
2.5.
Snaha o vybudování demokratického dívčího školství
2.6.
Odkud autorka čerpala
2.7.
Komu je kniha určena

Úryvek

"JANA MALÍNSKÁ: DO POLITIKY PRÝ ŽENA NESMÍ – PROČ?
(VZDĚLÁNÍ A POSTAVENÍ ŽEN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI V 19. A NA POČÁTKU 20. STOLETÍ)

(vydalo sociologické nakladatelství (SLON, www.slon-knihy.cz) v koedici s nakladatelstvím Libri (www.libri.cz) v roce 2005 jako 3. svazek edice Gender sondy ISBN 80-7277-295-3 Libri a ISBN 80-86429-42-3 SLON)

O autorce:
Jana Malínská (narozena 24. dubna 1958 v Českém Krumlově) v letech 1978 – 1982 studovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na níž v následujícím roce získala titul PhDr. Vystudovanému oboru se mohla systematicky věnovat až do roku 1996, kdy byla přijata do Masarykova ústavu Akademie věd České republiky. Zaměřila se na české politické dějiny 19. a počátku 20 století, česko německé vztahy, zvláště druhé poloviny 19. století, na emancipaci českých žen, ženské hnutí a v souvislosti s tím také na pedagogickou politickou činnost T. G. Masaryka. Kromě toho vedla v rámci pětiletého grantu uděleného ministerstvem kultury České republiky kolektiv spolupracovníků zabývající se výzkumem periodik, dobové i současné relevantní literatury a jejich zpracováním pro Bibliografii publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle z let 1875 . 1937.

O knize:
Jak se dnes již skoro zapomnělo, mnohaletý zápas žen o rovnoprávné postavení ve společnosti, spojené hlavně s jejich omezeným přístupem ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání, narážel především na odpor lidí, kteří zastávali tradiční konzervativní názor, že ženy nejsou jako bytosti rovnocenné mužům. Z obavy ze ztrát svých privilegií si neuvědomovali, že nerovnoprávné postavení žen zvyšovalo sociální napětí a snižovalo důstojnost žen i mužů.
Práce Jany Malínské je rozdělena do dvou tématicky členěných kapitol, které jsou ještě členěny na podkapitoly a exkurzu.
První kapitola se věnuje demokratickým a nedemokratickým názorům na vzdělávání žen, v první podkapitole Vliv osvícenských idejí na názory týkající se vzdělávání a postavení žen ve společnosti. K prvním českým ženám, které za sebou zanechaly významnou feministickou stopu a zapsaly se do vědomí následujících generací, patří Magdalena Dobromila Rettigová (1785 – 1845). Navštěvovala školu s německým vyučovacím jazykem jen krátce, protože vyšší vzdělání bylo v té době umožněno jen výjimečně a to dívkám z nejvyšších společenských kruhů. Intelektuální růst Rettigové měl kořeny v jejím nadání a píli – četbou kvalitní cizojazyčné i české literatury získala široké znalosti a zdokonalovala se v češtině. Vzdělání ženy podle M. D. Rettigové mělo směřovat k tomu, aby mohla být vzornou matkou, dokonalou hospodyní, příjemnou a rovnocennou společnicí svého muže, který s ní mohl diskutovat a sdílet problémy praktického života. Proto také otvírala „domácí školu“ pro dívky z nižších středních vrstev ve většině míst, v nichž rodina Rettigových žila, což svědčí jejím praktickém přístupu ke vzdělávání dívek v první polovině 19. století.
Druhá podkapitola Názory a ideologie vycházející z konzervatismu je vlastně vyjádřením konzervativních názorů jednotlivých osobností, institucí i knih. Středověká římsko-katolická církev se svými postoji vůči ženám příliš nelišil od názorů antických myslitelů. Platon, Aristoteles a celá řecká společnost pohlíželi na ženu jakožto bytost inferiorní, a proto se vzdělání týkalo výhradně chlapců. Postavené římské ženy bylo příznivější, avšak ani ona neměla žádná občanská práva. Uznávány byly jen římské matrony, pocházejících z vyšších občanských kruhů a starající se o výchovu občanského dorostu – chlapců. Vzdělávání dívek se odehrávalo i nadále pouze v rodinném kruhu. V době císařství nalezneme výjimečné případy, kdy dívky z vyšších společenských kruhů dosáhly vyššího vzdělání."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21951
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse