Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jazyk a národ - maturitní otázka

Jazyk a národ - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která se věnuje představení základů o českém jazyce a jeho vrstvy mezi které patří i definice různých nářečí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vrstvy češtiny
2.1
Spisovná čeština
2.2
Nespisovné útvary
2.2.1
Nářečí (dialekty)
2.2.2
Nadnářeční útvary (interdialekty)
2.2.3
Sociální diferenciace češtiny

Úryvek

"V r s t v y č e š t i n y :

1. spisovná čeština - oficiálně přijatý a kodifikovaný útvar národního jazyka
- jednotný na celém území
- jazyk státních a úředních dokumentů, literatury, jednací jazyk na veřejnosti – v tisku, v televizi, ve škole, atd.
- vznikla na základě středočeského nářečí
- hovorová čeština = mluvená podoba spisovné češtiny, v běžném osobním styků; neužívá tvarů knižních, volnější větná stavba, emocionální prvky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4810a5679e447.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Jazyk_a_narod.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse