Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jazyk, řeč a komunikace

Jazyk, řeč a komunikace

Kategorie: Čeština

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vznikem lidské řeči, komunikací a jejími složkami, řečí, funkcí jazyka, jazykovědou a jazykovými disciplínami. V poslední řadě uvádí použitou literaturu. Práce je částečně psána v odrážkách, vysvětluje pojmy.

Obsah

1.
Vznik lidské řeči
2.
Komunikace
2.1.
Složky komunikace
2.2.
Verbální komunikace
2.3.
Neverbální komunikace
2.4.
Verbálně-neverbální komunikace
3.
Řeč a jazyk
3.1.
Funkce jazyka
4.
Jazykověda
5.
Jazykové disciplíny
a) Nauka o slovní zásobě
b) Nauka o tvoření slov
c) Nauka o zvukové stránce jazyka a pravopisu
d) Mluvnice
e) Srovnávací mluvnice
f) Nauka o slohu
g) Nauka o nářečích
h) Historická mluvnice
6.
Použitá literatura

Úryvek

"1. Vznik lidské řeči
Lidstvo prošlo různými fázemi, zejména rozvojem mozku, vzpřímenou chůzí a rukou schopnou práce. Dnešní typ člověka údajně vznikl před deseti až čtyřiceti tisíci lety, ale nejstarší doklady o člověku a jeho řeči jsou staré pouze pět tisíc let.
Lidská řeč vznikla společně s člověkem a zajistila mu výjimečné postavení mezi živými tvory, neboť člověk je z nich jako jediný schopný řeči. Předpokládá se, že přírodní podmínky donutily člověka vzpřímeně chodit, tím se mu uvolnily ruce a nemusel již potravu nosit v ústech. Ústy potom mohl vydávat více zvukových signálů. Vznikl tak artikulovaný systém signálů charakteristický pouze pro člověka.
2. Komunikace
Řeč slouží ke vzájemnému dorozumívání lidí – ke komunikaci.
Komunikaci (z lat. communis – společný, communicare – činit něco společným, dorozumívat se) chápeme jako přenos informací jednoho člověka dalšímu člověku či několika lidem. Tento proces vzniká za určité situace, uskutečňovaný mezi komunikujícími účastníky. Důležitou podmínkou úspěšné komunikace je dorozumívací kód, jímž je při verbální komunikaci (ústní, slovní) jazyk. Sdělování obsahu tématu komunikace předpokládá existenci tzv. komunikačního kanálu, příjemce musí být schopen předávané informace nějak dekódovat (například je slyšet).
2.1. Složky komunikace
- Komunikační situace
- Účastníci komunikace
- Komunikační kód
- Komunikační téma
- Komunikační kanál
2.2. Verbální komunikace
Patří sem řeč, komunikace.
2.3. Neverbální komunikace
Patří sem mimika, posuňky, gesta, ale také kreslené vtipy či plakáty, pantomima, reklamy beze slov, dorozumívání světelnými signály (Morseovka).


2.4. Verbálně-neverbální komunikace
Patří sem třeba některé televizní programy či komiksy, kde je obrázek doplněn slovním komentářem. Může se také jednat o kombinaci řeči s obrazy a hudbou.
3. Řeč a jazyk
Jazyk je abstraktní systém ustálených dorozumívacích prostředků a pravidel, která určují, jak správně tyto prostředky užívat, aby výsledkem komunikačního procesu byly smysluplné jazykové projevy.
Řeč je schopnost člověka užívat jazyk, je jeho konkrétní individuální realizací, použitím v praxi, tedy při komunikaci."

Poznámka

SoŠ a SOU Čakovice

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29070
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse