Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jazykové styly, slohotvorní činitelé - maturitní otázka 22/26

Jazykové styly, slohotvorní činitelé - maturitní otázka 22/26


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje jazykovým stylům a slohotvorným činitelům. Rozdělení komunikace na verbální a neverbální, činitelů na subjektivní a objektivní a funkční jazykové styly. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Slohové rozvrstvení slovní zásoby - maturitní otázka 21/26, následující Slovníky - maturitní otázka 23/26.

Obsah

1.
Komunikace
a) Verbální forma
b) Neverbální forma
2.
Jazykový projev
3.
Slohotvorní činitelé
a) Subjektivní
b) Objektivní
4.
Funkční jazykové styly
a) Běžně dorozumívací styl
b) Odborný styl
c) Administrativní styl
d) Umělecký styl
e) Publicistický styl
f) Řečnický styl

Úryvek

"jazykový projev - verbální dorozumívání
a) vytvořen určitým mluvčím nebo pisatelem
b) je v něm užito vyjadřovacích prostředků určitého typu
c) je někomu určen
d) má určitý obsah
styl (sloh) - závisí na výběru a uspořádání jednotlivých prostředků
stylistika - nauka o slohu
slohotvorní činitelé = podmínky, za kterých projev vzniká"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4794adce32113.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jazykove_styly.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse