Jazykověda

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek o jazykovědě představují několik témat z toho oboru. Zabývají se komunikačními výpověďmi, jazykovými rovinami a dále představují další disciplíny zkoumající jazykovědné podsystémy, např. fonetiku, morfologii, syntax, lexikologii a další. Dále objasňují pravidla psaní čárky ve větě jednoduché, psaní velkých písmen v českém jazyce a skloňování a časování slovních druhů. Práce je zakončena přehledem českých pádů v latinském jazyce.

Obsah

1.
Způsob provádění analýzy
1.1.
Teorie mluvních aktů
1.1.1.
Komunikační funkce výpovědi
1.2.
Pragmalingvistický
2.
Jazykové roviny
3.
Lingvistika
3.1.
Fonetika
3.2.
Morfologie
3.3.
Syntax
3.4.
Lexikologie
3.5.
Ortoepie
4.
Interpunkce
4.1.
Psaní čárky ve větě jednoduché
5.
Psaní velkých písmen
6.
Skloňování a časování
7.
Pády latinsky

Úryvek

"LINGVISTIKA (= jazykověda) a její disciplíny:
Struktura jazyka podle jednotek:
FONETIKA
= nauka o zvukové stránce jazyka
- zabývá se tím, jak hlásky vznikají, jak je vnímáme
X FONOLOGIE - zkoumá to, co fonetika popíše, z hlediska významu
- hláska = fón - vokály (samohláska)
- konsonanty (souhláska)
= konkrétní realizace v řeči
X foném - abstraktní jednotka zvukové roviny jazyka
a) artikulační - jak vznikají hlásky, kde a jak se tvoří
b) akustická - jak se hlásky přenáší ve vzduchu k recipientovi
c) percepční - jak ji recipient vnímá
- jednotky - segmentální - hláska
- suprasegmentální - to, co je nad hláskou - slabika, slovo, souvětí..
- distinktivní funkce = rozlišovací - př. kúra X kůra
- sylaba = slabika
- diftong = dvojhláska - př. ou, au

MORFOLOGIE:
= tvarosloví = část gramatiky, kt. pojednává o slovních druzích z hlediska jejich forem a zákl. významů těchto forem
- forma = tvar slova užívaný ve větách (skloňování, pádování atd..)
- morf (konkrétní realizace) X morfém (abstraktní jednotka)
- slovní druhy - ohebné - deklinace (časování) + konjugace (skloňování)
- neohebné
- slovní druhy: substantiva, adjektiva,pronomina, numeralia, verba, adverbia, prepozice, konjunkce, particule, interjekce
- supletivismus = změna formy v kořenu slova - př. já-> mě, být -> jsem
- rody: maskulinum, femininum, neutrum
- pády: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokál, instrumentál
- paradigma = vzor, dle kterého se skloňuje


SYNTAX:
= skladba
- řeší vzájemné vztahy jazykových forem
= soubor pravidel, kt. uvádějí jednotky do vzájemných vztahů
= nauka o větných členech a o větě a souvětí
- hypersyntax = nadvětná syntax = textová lingvistika - zabývá se většími větnými celky
- syntagma = skladební dvojice

LEXIKOLOGIE:
- zabývá se studiem lexikální roviny jazyka (= slovní zásobou)
- lexikografie - zabývá se naukou o slovnících - tvorba slovníků
- slovotvorba = proces tvoření slov
- 3 zákl. způsoby tvoření slov: odvozování (derivace), skládání (kompozice), zkracování (abreviace)
- motivovanost slovní formy - arbitrárnost = libovolnost slova - nemotivované slovo
X onomatopoia - přímá motivovanost - př. prásk, bác, žbluňk - mají vztah k realitě
- slova:
a) popisná - nějak odvozená
b) značková - nemotivovaná, neznáme původ slova

a) autosémantika - slova plnovýznamová
b)synsémantika - neplnovýznamová - př.: do, v

a) abstrakta - popisovaná realita je abstraktní
b) konkréta - popisuji hmatatelné věci

a) apelativa - podst. jména obecná
b) propria - podst. jm. vlastní

LEXIKOLOGIE:
- synonymie (souznačnost)
= vztah mezi jednotkami, kt. mají ekvivalentní význam, liší se formou
- př.: hezký + pěkný, červený + rudý
- hyperonymie -hyponymie - kohyponymie
= vztah nadřazenosti a podřazenosti

- antonymie
- opozičnost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23944
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse