Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Je stát svobodným účastníkem trhu?

Je stát svobodným účastníkem trhu?

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Esej ukazuje na příkladu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že vytváření detailních pravidel pro postup státního úředníka na svobodném trhu nemůže zajistit hospodárné využití státních prostředků. Esej pojednává o protikorupčních opatřeních vlády z liberálního pohledu na svobodný trh, na kterém nelze některé účastníky zvýhodňovat nebo omezovat s cílem naplnění politických zájmů. Autor je odborník s dlouholetou praxí na zadávání veřejných zakázek a ekonomiku státu.

Obsah

1.
Úvod - co média zamlčují
2.
Postavení státu na trhu zboží a služeb v ČR
3.
Nevýhody státu jako účastníka trhu
4.
Postupné narovnání nevýhodného postavení státu na trhu je možné
5.
Závěr

Úryvek

"II. Postavení státu na trhu zboží a služeb v ČR
V zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) není ani zmínka o tom, že zadavatel by měl při zadávání veřejné zakázky (výdaje ze státního rozpočtu) postupovat „nejhospodárnějším způsobem“. Postupy v ZVZ jsou postaveny nikoliv s cílem nejhospodárnějšího zadání veřejné zakázky, nýbrž s cílem regulovat zadavatele a soutěžící k jinému způsobu chování, než běžně probíhá mezi prodávajícím a kupujícím na trhu zboží a služeb.
Poslední ZVZ vznikl v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a jeho účelem je do národní legislativy transformovat příslušné předpisy Evropských společenství, zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (dále jen „směrnice EU“).

Stát a rádoby občanské instituce a nadnárodní instituce typu Transparency International, tvářící se nestranně a nezávisle nedokážou vysvětlit občanům skutečnou pravdu o tom, že to co prezentují v mediích o předražených zakázkách, zní sice kriminálně, ale ve skutečnosti se jedná o přesný postup státního úředníka podle ZVZ, bez možnosti se chovat hospodárně. Nedovedou vysvětlit rozdíl mezi vysoutěženou cenou zboží a služeb dosaženou podle ZVZ a tržní cenou vytvořenou podle zákonitostí poptávky a nabídky na trhu. Jednodušší se jeví svalit rozdíl v těchto cenách pouze na státní byrokratizaci a jeho produkt korupci.
Selhávají odhady na úspory v rozpočtu zavedením protikorupčních opatření při zadávání veřejných zakázek. Příčinou selhání je srovnávání tržních cen s cenami vysoutěženými.
Vysoutěžená cena není předražení oproti tržní ceně, neboť vzniká podle jiných zákonitostí, než jsou čisté zákonitosti tržního mechanismu.
Neporovnatelnost cen je dána zejména těmito rozdíly:
- Tržní cena je výsledkem procesu setkávání nabídky s poptávkou na trhu za předpokladu zcela svobodného jednání kupujícího a prodávajícího. Její podstata je dána daným okamžikem (vnější faktory trhu), stupněm svobody prodávajícího a kupujícího a okamžikem dynamického vývoje na trhu.
- Vysoutěžená cena je výsledkem setkávání nabídky a poptávky na trhu nesvobodného jednání kupujícího a prodávajícího (jednají pod tlakem ZVZ), bez možnosti jednat o ceně a kvalitě výrobku nebo služby a je dohodnutá v jiném časovém okamžiku, než je stav na trhu (za jiných vnějších faktorů trhu). Vysoutěžená cena je cena zboží či služby stanovená podle kriterií pro sestavení pořadí mezi nabídkami výrobků nebo služeb, které nejsou svými vlastnostmi totožné. Pokud nejsou zcela identické, nemůže být sestavováno jejich pořadí podle kritéria nejnižší ceny. Zcela identické zboží je velmi druhově omezeno a tedy i podmínky pro soutěž podle kriteria nejnižší ceny. Vysoutěžená cena se může rovnat tržní ceně pouze v soutěži o identické zboží nebo služby formou účasti na komoditních burzách nebo aukcích, kde je stát v postavení svobodného kupujícího, stejného jako ostatní účastníci burzy či aukce. ZVZ chce regulovat postavení účastníků na trhu v případech, kdy je nabízeno různé zboží, zboží a služby podobných parametrů, podobného technického řešení a kvality, nikoliv však totožného. Jakákoliv byť objektivní kritéria na sestavení pořadí mezi nabídkami různého zboží (netotožného) jsou nespravedlivá a vždy napadnutelná."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24123
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse