Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Je vstup do NATO správným krokem k zajištění bezpečnosti ČR?

Je vstup do NATO správným krokem k zajištění bezpečnosti ČR?

Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se snaží odpovědět na to, zda je vstup České republiky do NATO správným krokem k zajištění její bezpečnosti. Nejprve vymezuje nové strategické prostředí po konci studené války a určuje alternativní možnosti zajištění bezpečnosti ČR v něm. Vstup do NATO na základě této analýzy označuje za správný krok.

Obsah

1.
Úvod
2.
Prostředí ČR z hlediska bezpečnosti
3.
Alternativy pro optimální zajištění bezpečnosti
4.
Proces rozšiřování NATO
5.
Závěr

Úryvek

"Jednoznačné odpovědi na otázku, je-li vstup ČR do NATO správným krokem k zajištění její bezpečnosti, musí předcházet pohled na prostředí, ve kterém ČR vytváří a definuje své bezpečnostní zájmy. Je nutné si připomenout, čím je toto prostředí charakterizováno a jaké v něm existují hrozby pro bezpečnost našeho státu. Dále je nutné se ptát, jaké z toho vyplývají alternativy pro optimální zajištění naší bezpečnosti. K rozboru nového strategického prostředí bude využito článku našeho předního experta na bezpečnostní otázky Jiřího Šedivého, otisknutém v Mezinárodních vztazích (1/97). K identifikaci hlavních hrozeb na mezinárodním poli a hlavně v Evropě se opřeme o texty z Mezinárodní politiky (11/97) pojednávající o bezpečnostní situaci po Madridu.

Konec studené války sebou přinesl rozpad bipolárního systému a přispěl k vytvoření tzv. nového strategického prostředí, které si vyžaduje "novou bezpečnostní a obrannou strategii" (Rašek, 1997). Toto prostředí je charakterizováno tím, že prakticky zmizelo vysoké riziko globální konfrontace dvou systémů, které ale nutně znamenalo i vyšší míru stability, a bylo nahrazeno novými, četnějšími riziky nižších řádů, jejichž vznik a vývoj je méně předvídatelný a nejistý. K zajištění bezpečnosti státu si proto současná situace vyžaduje už ne statickou připravenost armád na masový konflikt, ale spíše dynamickou a flexibilní připravenost zasáhnout na delší vzdálenost.
Je zřejmé, že při tomto rozptylu rizik je definování jasného nepřítele těžké, o to těžší však je i snaha po dosažení vzájemného souhlasu o společných prioritách a cílech. Slabé vedení a nekoordinace mezi státy pak v případě krize vede k narychlo vytvořeným řešením a případadně k neadekvátní a ne příliš efektivní reakci. To vše na úkor dlouhodobých strategických koncepcí, které by měli mít i preventivní charakter. V novém strategickém prostředí se zdá být nutné a jasně efektivní nečekat, až se nějaký konflikt vyskytne , ale především se snažit o jeho předejítí či zabránění mírovými (diplomatickými) prostředky. V této souvislosti proto došlo k oživení koncepce kolektivní bezpečnosti, která přes anebo právě kvůli své idealističnosti, nabývá významu na konci našeho století, ve světle předchozích krizí a konfliktů.
Vztáhneme-li výše zmíněné charakteristiky na evropský prostor a konkrétně na ČR, můžeme poukázat na hrozby, kterým náš stát čelí anebo se s nimi bude muset potýkat v nejbližší budoucnosti. Vývoj v postkomunistických zemích přinesl z bezpečnostního hlediska řadu těžkostí, za jejichž společného jmenovatele by se dal označit nacionalismus (Rašek, 1997). Jak dokázala krize v bývalé Jugoslávii, postkomunistické země zdaleka nemusí být schopny pomoci si sami, je ale naopak nutná pomoc a spolupráce se Západem. Pro ČR platí, že její poloha v etnicky různorodém prostoru mezi Německem a Ruskem jí zanechává vystavenou možnosti konfliktu či agrese.
Potencionální nebezpečí vzhledem ke své politické nestabilitě a ekonomické slabosti pro nás představuje právě Rusko. Pravděpodobnost vojenské agrese ze strany Ruska je samozřejmě velmi malá, ovšem jisté hegemoniální tendence prostě nezmizí. Ikdyž třeba ne ve vojenské oblasti, Rusko se vůči nám může projevit jako agresor ekonomickým vydíráním (Robejšek, 1997). Zároveň je jasné, že bez dobrých vztahů k Rusku nelze zajistit bezpečnost nejen u nás, ale hlavně v celé Evropě."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24739
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse