Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jean-Francoise Signiera a kolektiv autorů: Tajné společnosti

Jean-Francoise Signiera a kolektiv autorů: Tajné společnosti


Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje uspořádání knihy Tajné společnosti a nastiňuje témata, o kterých pojednává.

Obsah

1.
Jean-Francoise Signiera a kolektiv autorů: Tajné společnosti

Úryvek

"V předmluvě se autor se svým kolektivem spolupracovníků snaží představit svou knihu, důvody výběru tématu a rozvádějí zde základní dějové linie knihy.

První dvoustrana nahrazuje podrobný obsah, jsou zde uvedeny pouze stránky, na kterých začínají jednotlivé kapitoly. Kapitola s názvem Tajné náboženské společnosti začíná na straně 8; kapitola Tajné iniciační společnosti na straně 78; na straně 132 začíná kapitola Tajné politické společnosti, a poslední kapitola Tajné zločinecké společnosti začínají na straně 198. Všechny kapitoly zabírají v knize cca jednu čtvrtinu obsahu.

Předmluva ke kapitole Tajných náboženských společností je provedena pomocí několika vět. V úvodu se autoři snaží krátce představit hlavní myšlenky zaměřené na tajné náboženské společnosti od jejich počátků v egyptské kultuře až po současnost. Konstrukce dalších tří kapitol je stejná, a to předmluva, úvod a rozvinutý vlastní text příslušné kapitoly.

Druhá část knihy Tajné iniciační společnosti začíná textem Kněží, čarodějové a léčitelé, šamani (strana 82), a končí textem Iniciační bratrstva afrických národů a kmenů (strana 130). Třetí kapitola, Tajné politické společnosti, začíná textem Před fémovými soudy (strana 136) a končí textem Světový terorismus al-Kájdy (strana 194). Poslední, čtvrtou, kapitolu s názvem Tajné zločinecké společnosti uvádí text se jménem Proces s coquillardy (strana 202), závěrečná část kapitoly se jmenuje Vládci obchodu s drogami, kartely (strana 234).

Pod každým tematickým celkem knihy je pod hlavním nadpisem několik úvodních vět popisujících následující text.

Průběhem celé knihy provází čtenáře informační boxy. Tyto obsahují speciálně vybrané informace, které dále rozvíjejí a upřesňují probíraný děj knihy. U většiny informačních boxů jsou uvedeny citace ze zdrojů, z kterých se čerpalo.

Podstatnou část knihy tvoří obrazová dokumentace, např. fotografie historických památek, historických předmětů a grafik. Ke každému jsou připsány popisky, které upřesňují zveřejněné fotografie.

Ilustrace byly zařazeny na konec knihy. Je to seznam ilustrací seřazený podle toho, na které straně se vyskytují. Rejstřík je taktéž zařazen na konec knihy. Rejstřík se skládá z abecedně seřazených pojmů, které se vyskytují v knize.

Bibliografie je seznamem knižních publikací rozdělených do několika oblastí, a to Všeobecné práce, Náboženské společnosti, Iniciační společnosti, Politické společnosti a Zločinecké společnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517eb6b942c11.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_F_Signiera_et_al_Tajne_spolecnosti.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse