Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jednodobá protetická rekonstrukce chrupu I., II. a III. stupně - maturitní otázka 12/13

Jednodobá protetická rekonstrukce chrupu I., II. a III. stupně - maturitní otázka 12/13


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje jednodobé rekonstrukci chrupu. Vysvětluje její podstatu a podle náročnosti ji rozděluje do tří stupňů. Ty pak ve stručnosti charakterizuje a popisuje jejich fáze. Předchozí vypracovanou otázku naleznete zde Příklady poškození stomatologických protéz a jejich opravy - maturitní otázka 11/13 a následující zde Zhotovení skusové šablony, individuální otiskové lžíce a mezerníku - maturitní otázka 13/13.

Obsah

1.
Jednodobá rekonstrukce chrupu znamená
2.
Náročnost jednodobé protetické rekonstrukce dělíme
2.1.
I. stupeň
2.1.1.
První ordinační fáze
2.1.2.
Laboratorní fáze
2.1.3.
Druhá ordinační fáze
2.2.
II. stupeň
2.2.1.
První ordinační fáze
2.2.2.
Laboratorní fáze
2.2.3.
Druhá ordinační fáze
2.3.
III. stupeň
2.3.1.
První ordinační fáze
2.3.2.
Laboratorní fáze
2.3.3.
Pomocná ordinační fáze
2.3.4.
Dokončení v laboratoři
2.3.5.
Druhá ordinační fáze

Úryvek

"JEDNODOBÁ PROTETICKÁ REKONSTRUKCE CHRUPU I., II., a II. stupně

- při rekonstrukci chrupu nejprve zhotovujeme jednotlivé fixní náhrady v jednotlivých kvadrantech zubního oblouku a potom teprve snímatelné protézy¨
- vždy nové situační otisky na zhotovení náhrady
- nutnost zkoušení jednotlivých konstrukcí postupně (častá návštěva pacienta v ordinaci = náročnost zhotovení)

- jednodobá rekonstrukce chrupu znamená:
a) protetické ošetření defektního chrupu provedené ve dvou hlavních a jedné laboratorní fázi pomocí jediného pracovního modelu
b) v první fázi se preparují zuby, otiskuje situace, registrují vztahy mezi čelistmi…
c) v laboratorní fázi se úplně zhotoví potřebné zubní protézy
d) ve druhé fázi se hotové protézy začlení do DÚ

- náročnost jednodobé protetické rekonstrukce dělíme:
I. stupeň
- jednodobé zhotovení všech potřebných částečných zubních náhrad (fixní i snímatelné) v jedné nebo obou čelistech, zůstává-li zachovaná a není-li preparací zubů ohrožena fyziologická výška skusu
- po preparaci zubů stačí zaregistrovat vztah čelistí okluzním otiskem nebo skusovou šablonou

1. První ordinační fáze:
a) preparace zubů potřebných k zakotvení korunkových nebo částečných protéz
b) hlavní situační otisk(y) (silikon – dentaflex + pomocný otisk - alginát)
c) výška skusu se registruje okluzním otiskem nebo skusovou šablonou
d) na přední obroušené zuby připevníme zhotovené krycí korunky nebo provizorní můstky z pryskyřice
e) určení barvy

2. Laboratorní fáze:
a) zhotovení modelů (podle druhu plánované práce)
b) upevnění do artikulátoru
c) zhotovíme požadovanou práci modelací z vosku (nejprve fixní práce = odlití, poté možné zhotovení liciho modelu na částečnou sním. Náhradu a modelace = odlití)
d) opracujeme, dosadíme a adaptujeme na situační modely

3. Druhá ordinační fáze:
a) ozkoušení pacientovi v ústech
b) nacementování"

Poznámka

Práce je psaná v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4def408e4dd01.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Jednodoba_protet_rek_chrupu_MO.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse