Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jednofázový transformátor naprázdno a nakrátko

Jednofázový transformátor naprázdno a nakrátko


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Jedná se o vypočítaný příklad z elektrotechniky, ve kterém je vypočítán izolační odpor a odpor obou vinutí, převod trafa, závislost činného výkonu, proudu a účiníku na primárním napětí, impedance při Un=230 V v zapojení naprázdno a nakrátko.

Obsah

1.
Zadání
2.
Schéma zapojení
2.1
Naprázdno
2.2
Nakrátko
3.
Teoretický rozbor
4.
Postup měření
5.
Tabulky
5.1
Naprázdno
5.2
Nakrátko
6.
Závěr

Úryvek

“Teoretický rozbor:

Na jednofázovém transformátoru budeme měřit v dvojím zapojením, naprázdno a nakrátko. Naprázdno, což znamená bez zátěže budeme měřit proud procházející obvodem při zadaném napětí a dále napětí na sekundárním vinutí, ztráty, účiník a převod trafa. Protože k trafu není připojena zátěž, předpokládáme, že procházející proud bude velmi malý a tím tedy vzniknou i malé ztráty naprázdno (tyto ztráty kryjí ztráty v magnetickém obvodu).
Nakrátko, svorky sekundárního vinutí jsou propojeny (zkratovány). V tomto případě poteče obvodem maximální proud, který je trafo možno při daném napětí dodávat. Ztráty budou rovněž velké a pokrývají ztráty ve vinutí. Dále nás zajímá opět účiník a ještě poměrné napětí nakrátko (poměr mezi napětím nakrátko a jmenovitým napětím).

Postup měření:

Obvod zapojíme podle schématu. Kvůli vyloučení nepřesnosti měření zapojujeme měřící přístroje v daném pořadí jako na schématu. V zapojení naprázdno postupně zvyšujeme primární napětí podle hodnot v tabulce a odečítáme proud, příkon a napětí na sekundárním vinutí. V zapojení nakrátko postupným zvyšováním primárního napětí zvyšujeme proud na hodnoty uvedené v tabulce. Odečítáme sekundární napětí nakrátko a příkon.
Zbylé hodnoty dopočteme. Při měření musíme dát pozor na rozsah wattmetru."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46a8f23d851ae.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Jednofazovy_transformator.doc (76 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse