Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jednota bratrská

Jednota bratrská

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje historii této náboženské církve od jejích počátků, idejí Jana Rokycany přes Petra Chelčického, bratra Řehoře až po vydání České konfese císařem Maxmiliánem I. v roce 1575.

Obsah

1.
Úvod
2.
Ideoví zakladatelé
2.1.
Jan Rokycana
2.2.
Petr Chelčický
2.3.
Bratr Řehoř
3.
Prvotní Jednota
3.1.
Založení vlastního kléru
4.
V době Jagellonské
4.1.
Bratr Řehoř zemřel
4.2.
Vladislavský náboženský mír
5.
Základní teze
5.1.
Otázky svátostí
5.2.
Otázka řemesel
6.
Počátky otevírání se světu a Malá stránka
6.1.
Požadavek podílení se na správě měst
6.2.
Cesty do ciziny
6.3.
Malá stránka
6.4.
Další Starší zemřeli
7.
Zemřel Bratr Matěj
7.1.
Sněm v Rychnově a jeho základní usnesení
7.1.1.
Pokyny pro soukromý život
7.1.2.
Pokyny týkající se živností
8.
Počátky královské persekuce Jednoty
8.1.
Jakubský mandát
9.
Otevírání německé reformaci
10.
Bratr Lukáš zemřel a nastolení nové generace
11.
Pod vládou Habsburků a sílící luterský vliv
12.
Šmalkaldská válka a její důsledky pro Jednotu
13.
Exil v Polsku
13.1.
Decreta ecclesiastica
14.
Rozpor mezi Úzkou radou a Augustou
15.
Noví senioři Jednoty
15.1.
Bratři Červenka a Jan Černý
15.2.
Jan Blahoslav
16.
Cesta k České konfesi
16.1.
Česká konfese
17.
Příklon ke kalvinismu
17.1.
Bible Kralická
18.
Závěr
19.
Seznam použité literatury

Úryvek

"3. Prvotní Jednota
Pohled na základy prvotní Jednoty poskytuje Spisek starých bratří. Vznikl roku 1464. Je v něm zhuštěna náboženská základna. Požadovali ctnostný život, navzájem se vzdělávat, napomínat se. Kněží musí vést ctnostný život ve skromnosti a musejí si sami vypracovat obživu. Dále museli obcházet často více sborů, a tehdy je doprovázel tovaryš. O jejich potřeby se staral bratr předem zvolený ve sboru. Ti shromažďovali almužny od členů sboru na potřeby kněze. V tomto spisu je kladen zvláštní ohled na kající. Je zde ošetřeno stěhování bratří na lukrativnější a bezpečnější místa, nařízena péče o ty, kteří přišli o domov. Byly jim dávány zvláštní almužny. Byly požadovány dobré sousedské vztahy. Byla ustanovena rada starších z různých sborů, kteří měli za úkol rovnat případné rozepře. Sami se ještě nenazývali Jednota bratrská, ale spíše Bratří a Sestry zákona Kristova. Přesto je veřejnost nazývala zcela nesprávně pikarty.
Nejvíce členů prvotní Jednoty pocházelo z venkovského a městského lidu, přesto zde nalezneme pár rytířů, kteří se však museli vzdát správy svých poddaných, kněží, studenti v Praze. Na povrch postupně přicházela otázka, zda vlastně mohou ještě setrvat v husitské církvi, když se od liší. Proto začali zkoumat evropské církve, která by jim byla ideologicky nejblíže. Tedy tu pravou církev. Žádnou nenašli, a proto se cítili oprávněni právě takovou pravou církev založit.

3. 1. Založení vlastního kléru
V roce 1467 byl upálen olomoucký biskup Jakub Chulava z Vyškova, protože se hlásil k Jednotě. To byl hlavní impuls k oddělení se od římské církve a zřízení vlastního kněžského stavu. Bylo dohodnuto, že se tak stane božím losem. Na zelený čtvrtek 26. března 1467 bylo v Lhotce u Rychnova vytipováno 60 osob na vysvěcení na kněze. Na tomto sněmu bylo zvoleno 20 starších, určených ke správě sboru. Poté přistoupili k volbě kněží. Těmi byli mimo jiné zvoleni Matěj z Kunvaldu, Eliáš z Chřenovic nebo Tůma z Přelouče. Řehoř se svého rytířského titulu nevzdal, proto se volby nezúčastnil. Bratr Michal byl vyslán za nejstarším valdenským knězem v Čechách, aby nově zvolené vysvětil. Tím se Michal vzdal svého římského svěcení a Jednota si zřizuje vlastní kněžstvo podle vzoru apoštolské církve. To však mělo za následek další brojení proti nim ze strany katolické církve. Lidé si přece nemohou zvolit kněze. Také nesouhlasili s přesunem těžiště aktu svěcení na samotný akt svěcení.
V květnu 1468 proto poslali dopisy Rokycanovi, aby vysvětlili, proč to udělali a žádají od něj ochranu před pronásledováním. Ale Rokycana již před nimi varuje jako před sektou, která zneužila jeho ideje. Následovala tedy další persekuce Jednoty, což opět rozšířilo její řady. Na svou obranu psali různé traktáty, kde vysvětlovali, proč se dělí od husitů, např.: O rozdílu, který jest mezi bratřími, O církvi svaté … Většinu z nich psal sám bratr Řehoř. Rokycana jejich projevy přímo odmítal, protože nechtěl, aby byly Čechy považovány za líheň kacířů. Bohužel 22. února 1471 Rokycana zemřel a měsíc po něm zemřel král Jiří.

4. V době Jagellonské
Na trůn po něm nastoupil Vladislav Jagellonský. Byl to katolík, který se zavázal dodržovat kompaktáta, prosadit jejich uznání v Římě a získat pro církev podobojí post biskupa. Při korunovaci vyhlásil všeobecnou amnestii, která se vztahovala i na Jednotu. České království se pod jeho jednotnou vládou spojilo až roku 1490 po smrti Matyáše Korbona, který držel Moravu. Za jeho vlády stoupla moc šlechty, proto se Jednota uchylovala na panství přátelských šlechticů (př.: Jan Kostka z Postupic-Brandýs nad Orlicí, Litomyšl…). Podle Ferdinanda Hrejzy měla Jednota v této době 1-2 tisíce členů. Přecházeli k ní utrakvisté (př.: Ambrož z Skutče, Prokop Ryšavý, Tůma Písař nebo Jan Klenovský…). Tito noví bratří byli aktivně činní literárně. Chtěli Jednotě poučit veřejnost, také díky tomu se zvýšil zájem o Jednotu ve městech a mezi šlechtici."

Poznámka

Součástí je i pečlivý poznámkový aparát. Jako jedinou, drobnou chybu bych viděla poměrně limitovaný seznam použité literatury.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10814
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse