Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve

Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve

Kategorie: Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve svých prvních částech přináší stručnou rešerši poznatků o klimatu ve spodním miocénu a regionálních souvislostech sokolovské pánve. Poté zachycuje současný stav poznání cyprisového souvrství v dané oblasti a následně popisuje výsledky analýz prvkové geochemie tamních jezerních jílů, které byly prováděny v Analytické laboratoři Ústavu anorganické chemie AV ČR.

Obsah

1.
Úvod
2.
Klima ve spodním miocénu
3.
Cyprisové souvrství sokolovské pánve
3.1.
Oherský rift
3.2.
Sokolovská pánev
3.2.1.
Tektonika
3.2.2.
Stratigrafie souvrství sokolovské pánve
3.2.3.
Vulkanismus
3.2.4.
Cyprisové souvrství
4.
Paleoklimatická proxy ve vrtu Jp-585
4.1.
Data a metody
4.2.
Výsledky a interpretace
4.3.
Diskuse výsledků
5.
Závěry

Úryvek

"2. Klima ve spodním miocénu
Období miocénu (cca 24 – 5,5 Ma) je charakteristické jako klidné období s relativně vyššími teplotami. Je to zapříčiněno zejména vyššími teplotami a tedy menším zaledněním pólů a vznikem severoatlantského hlubokomořského proudu (North Atlantic Deep Water), který vznikl uzavřením průlivu mezi Středozemním a Indickým oceánem. Je to tedy období vhodné pro výzkum paleoklimatu (Tell-Zamaloa 2004???). V poslední době se objevují vědecká sdělení o klimatických výkyvech i kolísání hladiny oceánu i v tomto zdánlivě "bezledovcovém období", které vyvolávají otázky, jestli bylo miocenní klima opravdu tak staticky teplé a vlhké.
Mořské pelagické prostředí je nejvhodnější pro dlouhodobý záznam kontinuální sedimentace, avšak jezerní předbřežní prostředí je vhodným zástupcem na kontinentální úrovni. Jezerní pánve, které nejsou v dosahu moře, jsou ovlivňovány především tektonikou a klimatem. Tektonika zde zajišťuje nejen přínos sedimentů ze zdrojových oblastí, ale způsobuje i subsidenci pánve a tedy tvorbu akomodačního prostoru. Klima má potom vliv na samotnou sedimentaci a s ní spojené fyzikální, chemické a biologické změny (Luzon et al., 2002). Jezerní sedimenty jsou ve srovnání s mořskými citlivějšími klimatickými archivy zejména díky větší rychlosti sedimentace. Díky lokální topografii zde také mohou regionální i lokální klimatické i geografické změny zcela setřít globální klimatický záznam. Dokážeme-li však toto lokální rušení odfiltrovat, pak nám větší rychlost sedimentace umožňuje rekonstrukci klimatických změn na časové úrovni staletí až statisíciletí.
Zemské klima se neustále vyvíjí. Mezi nejzajímavější a nejpodstatnější jevy tohoto vývoje patří oteplování a ochlazování klimatu způsobené tektonikou litosférických desek nebo periodické cykly oteplování a ochlazování klimatu spojené s orbitálními procesy. Uvědomíme-li si, že tektonika i orbitální procesy jsou v neustálém pohybu, zřejmě nás nepřekvapí, že takovéto změny klimatu existují. Z tohoto pohledu jsou ke korelaci vhodná taková proxy, která jsou citlivá na orbitální parametry. Kolísají totiž podle přesně známých periodických závislostí, které jsou spočteny pro posledních mnoho desítek milionů let, čímž poskytují rovnoměrný a tím pádem předvídatelný záznam o jisté části paleoklimatických změn. Orbitální parametry řídí klimatické změny v časovém měřítku desítek až stovek tisíc let. Oproti tomu tektonika desek je pomalejší a nepravidelná a je odpovědná za změny v měřítku jednotek až stovek milionů let. Klimatické dějiny Země jsou zrekonstruovány řadou proxy dat jak z mořských, tak z kontinentálních záznamů. Asi nejvýznamnějšími takovými záznamy jsou vývoj poměru stabilních izotopů kyslíku (δ18O) a uhlíku (δ13C) v oceánech (Zachos 2001; viz Obr. 1). Izotopy kyslíku odrážejí především objem ledovců a cirkulaci vodní páry v atmosféře, izotopy uhlíku se vztahují ke koloběhu uhlíku na planetě a tedy k obsahu atmosférického CO2, který má přímý vztah k míře působení skleníkového efektu na globální klima."

Poznámka

Součástí práce je graf o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23571
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse