Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jihovýchodní Evropa

Jihovýchodní Evropa


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Prezentace zpracovává maturitní otázku ze zeměpisu na téma jihovýchodní Evropa. Uvádí její státy a stručně popisuje místní povrch, podnebí, vodstvo, zemědělství, nerostné bohatství i současnou situaci.

Obsah

1.
Státy
2.
Vymezení jihovýchodní Evropy
3.
Povrch
4.
Podnebí
5.
Vodstvo
6.
Zemědělství
7.
Nerostné bohatství
8.
Současný stav

Úryvek

"PODNEBÍ
Subtropický až mírný pás
Kontinentální
Rozdíly v nad m. výšce i v reliéfu
Pobřeží Jadranu, Černého moře a nížina podél řeky Marici - středomořské podnebí

VODSTVO
Dunaj - doprava, výroba energie (elektrárna Železná vrata)
Krasová jezera (Skadarské jezero)
Problém J a Z -> nedostatek vody v létě

ZEMĚDĚLSTVÍ
Pěstuje se zelenina, obilniny, luštěniny a pase se dobytek
V Chorvatsku se daří olivovníkům, fíkovníkům, citrusům a vinné révě
Dunajská nížina -> cukrovka, slunečnice atd.
Vojvodina"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie a mapy o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512c977e2a34c.zip (509 kB)
Nezabalený formát:
Jihovychodni_Evropa_MO.pdf (530 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse