Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jiří Prokop: Sociologie výchovy a školy

Jiří Prokop: Sociologie výchovy a školy

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje sociologii a sociologii výchovy. Poté stručně charakterizuje jednotlivé sociologické směry, jejich zástupce a hlavní myšlenky. Jádro výpisků patří socializaci, její definici a popisu socializačních procesů v rodině, škole a povolání.

Obsah

1.
Vymezení sociologie a sociologie výchovy
1.1
Sociologie – její úkoly a problémy
1.2
Sociologie a pedagogika
1.3
Sociologie výchovy
2.
Sociologické směry
2.1.
Teorie strukturálně funkcionalistická
2.1.1
Funkcionalisté
2.2
Teorie konfliktu
2.3.
Teorie symbolického interakcionismu
2.3.1
Teoretici symbolického interakcionismu
3.
Socializace
3.1
Vymezení socializace
3.2
Sociální skupiny – její znaky a rozdělení
3.3
Rodinná socializace
3.4
Školní socializace
3.4.1
Vrstevnické skupiny
3.4.2
Škola a její funkce
3.5.
Socializace v povolání
Závěr

Úryvek

“3.4 Školní socializace
Škola vychovává děti a mládež podle určitých, přesně definovaných cílů, které se objevují v učebních a výchovných plánech a zkušebních požadavcích. Škola je podle Schelského rozhodujícím centrálním řídícím místem pro budoucí sociální jistotu, pro budoucí zařazení a pro míru budoucích spotřebních možností. Socializační procesy ve škole jsou silně ovlivněny mimoškolními podmínkami – ti, kteří nastupují do školy, již prošli určitým procesem socializace (rodina, jesle, MŠ ..)

V boji proti patologickým jevům (např. drogy, AIDS, alkohol..) ve škole nebo mezi mladými pomáhají tzv. PEER programy. Jejich principem je aktivní zapojení předem připravených vrstevníků do školního prostředí.Hlavní zásadou peer programu je ta, že dospělí by neměli vykonávat to, co zvládnou aktivisté.

3.4.1 Vrstevnické skupiny
V předchozí části se objevil pojem vrstevník, vrstevnická skupina. Jde o skupinu dětí či mládeže přibližně stejného věku, která praktikuje své vlastní formy společného žití a zvládání reality. Do počátku puberty je složení těchto skupin homogenní, teprve s pubertou se vytváří skupiny heterogenní „bandy“. Tyto skupiny mají své kvality:
• vlastní řečové formy, mínění, chování
• vnější příznaky . rockeři, punkeři, skinheadi
• hrají pro mladé lidi často důležitou roli

Vrstevnické skupiny mají své tři základní funkce:
• socializační – chování, jednání, možnosti a pozice členů skupiny atd.
• sociální ochrany – poskytuje podporu a bezpečí tam, kde jsou minimální naděje na úspěch
• emociální a sociální – prožitky a emoce, vztahy – může vzniknout i odstup od školních institucí

3.4.2 Škola a její funkce
Škole jsou připisovány v podstatě následující funkce
• personalizační – podpora individuality žáka
• kvalifikační – žák získává znalosti, dovednosti a schopnosti, které se jeví do budoucna jako žádoucí
• selekční – školní výsledky a životní šance žáky roztřídí
• integrační – škola žákům zprostředkuje vstup do společnosti
Naplňování těchto školních funkcí je v prvé řadě ovlivňováno vzdělávací politikou a školskou správou. Společenské trendy, pedagogický rozvoj a práce učitele také více méně stanovují povahu a způsob naplnění funkcí školy.

Pokud budou optimálně naplňovány funkce školy a mnohostranný školní život bude v optimální podobě, potom nám vznikne škola ideální (dobrá). Na základě určitých očekávání žáků a učitelů můžeme stanovit znaky této školy:
• dobře strukturovaná
• dobrý ředitel
• výborní učitelé
• dobře vybavená
• přátelská k učitelům
• středobodem jsou žáci
• inovativní
• spolupráce s okolním prostředím
• demokratická
• partnerství mezi žákem a učitelem
• má své znaky, strukturu, kulturu
• vysoká didaktická úroveň atd.
Pro každého však pojem dobrá škola může vyvolávat další možné znaky a charakteristiky.

Na školní socializaci úzce navazuje socializace v povolání. Lze ji chápat dvojím způsobem
• příprava na budoucí povolání a v rámci této přípravy si osvojuje i sociální role potřebné pro výkon zvolené profese
• permanentní proces vzdělávání jedince vzhledem k požadavkům vyplývajícím z výrobního procesu (technické novinky, novinky v organizaci práce …)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14053
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse