Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > John Locke a John Stuart Mill - srovnání učení

John Locke a John Stuart Mill - srovnání učení

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem této práce je nástin učení dvou anglických myslitelů - Johna Locka a Johna Stuarta Milla. Součástí textu je jejich životopis a rozbor vybraného díla. Hlavním cílem je srovnání jejich poznatků a názorů týkajících se společnosti, státu i vládnoucích orgánů.

Obsah

1.
Úvod
2.
John Locke
2.1
Druhé pojednání o vládě
3.
John Stuart Mill
3.1
O svobodě
4.
Srovnání a komentář
5.
Závěr
6.
Literatura

Úryvek

"2 John Locke

Angličan John Locke (1632 – 1704) je považován za jednoho z největších myslitelů novověku, který svým dílem Druhé pojednání o vládě položil základy dnešní demokracii.
John Locke se narodil nedaleko Bristonu, věnoval se studiu přírodních věd, lékařství a státovědy. Jeho život byl do značné míry ovlivněn lordem Shaftesburym, v jehož rodině pracoval jako lékař, domácí učitel a rádce a díky němuž se mu také dostalo státního úřadu. Po pádu lorda Shaftesburyho pobýval Locke nějaký čas v Holandsku. Po nástupu Viléma Oranžského na anglický trůn vykonával úřad komisaře pro obchod a kolonie. Poslední léta svého života strávil v ústraní.

2.1 Druhé pojednání o vládě

Locke na počátku svého díla užívá pojmu společenské smlouvy. Tento pojem se objevuje již v díle Thomase Hobesse, Lockova předchůdce. Zde jde o jakýsi kompromis, dohodu mezi lidmi o dodržování určitých pravidel. V souvislosti se společenskou smlouvou užívá Locke termín „přirozený zákon“, který říká, že „nikdo nemá poškozovat druhého na životě, zdraví, svobodě nebo majetku“ (Stroll, Popkin, 2000 : 100). Dále Locke rozlišuje život „v přirozeném stavu“ a život „ve stavu válečném“. Lidé v přirozeném stavu nemají důvod překračovat přirozený zákon, stane-li se tak však, mají poškození právo trestu. Podle Locka schází v přirozeném stavu zákon, který by řešil problémy porušení přirozeného zákona (např. absence náležité síly k potrestání, stupeň trestu téhož trestného činu by mohl být různý). Lidé mají tudíž možnost dobrovolně vstoupit do společenství, kde by byla vytvořena justice, exekutiva a legislativa. Těmito institucemi budou vytvořeny dimenze práva a bezpráví, lidé tak budou chráněni. Aby mohla společnost správně fungovat, je třeba zákonů – položení základů moci zákonodárné. Locke odmítá absolutní moc, monarchii, která by vedla k „válečnému stavu“ mezi občany a panovníkem. Je příznivcem demokracie, která je „vládou zákonů, které jsou vytvářeny po dlouhém zvažování řádně zvolenými zástupci lidu, a poté jsou zveřejňovány tak, aby se s nimi každý člověk mokl seznámit“ (Stroll, Popkin, 2000 : 101)“. Lidé svěřují vládě určité pravomoci, avšak zklame – li zvolená vláda tím, že se pokusí narušit občanskou autonomii, autoritu, je zde možnost odvolat ji. Další nevídanou myšlenkou byl náhled Locka na soukromé vlastnictví. Pojetí svých předchůdců, že majetek je výtvorem společnosti, odmítá. Jeho názorem bylo, že majetek je ve značné míře plodem osobní práce, proto není možné jej oprávněně někomu odebrat. Na kolik byly myšlenky Johna Locka zásadní a aktuální již ve své době dokazuje i fakt, že ovlivnili zakladatele americké i francouzské republiky. Z díla „Druhé pojednání o vládě“ byly některé citace zahrnuty i do dokumentů americké ústavy a Deklarace nezávislosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19872
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse