Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > John Maynard Keynes

John Maynard Keynes

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se snaží o komplexní představení teorie amerického ekonoma J. M. Keynese.

Obsah

1.
Obecná charakteristika Keynesova díla
2.
Hlavní myšlenky Obecné teorie
3.
Teorie efektivní poptávky
4.
Mezní efektivnost kapitálu
5.
Investiční multiplikátor
6.
Teorie úroku na bázi preference likvidity
7.
Závěry Keynesovy Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz pro hospodářskou politiku státu

Úryvek

"Teorie efektivní poptávky
Efektivní poptávka (E) je dána souhrnem výdajů na spotřebu, investic soukromých podnikatelů a vládních či veřejných výdajů. Označíme-li spotřebu (C), investice soukromých podnikatelů (I) a vládní výdaje (G) pak platí E = C + I + G. Keynes vysvětloval vliv efektivní poptávky na zaměstnanost a národní důchod pomocí ceny a celkové nabídky a ceny celkové poptávky. Obě ceny byly vyjádřeny jako funkce zaměstnanosti. Keynes vymezil cenu celkové nabídky jako cenu nabídky produkce, která za předpokladu uhrazení výrobních nákladů a zajištění požadovaného zisku vyvolá určitý rozsah zaměstnanosti. Cena celkové poptávky zase představuje očekávané tržby a tím i výnosy z prodeje celkové produkce při určitém rozsahu zaměstnanosti. Průsečík těchto cen určuje bod efektivní poptávky a jemu odpovídající rozsah zaměstnanosti.
Výdaje domácností na spotřebu jsou funkcí disponibilního důchodu. Tento se dělí na výdaje na spotřebu a na úspory. Podle Keynese je toto dělení založeno na působení základního psychologického zákona, podle něhož při růstu důchodu spotřeba absolutně roste, ale její podíl na důchodu se snižuje, zatímco roste podíl úspor. Empirické výzkumy ve vyspělých tržních ekonomikách po II. světové válce tuto teorii nepotvrdily, vedly spíše k závěru o určité stabilitě podílu spotřeby na disponibilním důchodu.
Výdaje soukromých firem na investice jsou složkou, která má největší tendence ke kolísání. V podmínkách bohaté společnosti by měl podíl )spor narůstat. Vzhledem k tomu, že u Keynese nejsou funkčně mezi sebou investice a úspory spojeny mechanizmem, který by zaručoval, že si budou rovny, vzniká zde problém, který později keynesiánská makroekonomie označila jako mezeru úspor (když zamýšlené investice jsou nižší než úspory) a mezeru investic. Výdaje na investice jsou u Keynese funkcí mezní efektivnosti kapitálu a úrokových měr. I = i (MEC, r) kde I je rozsah výdajů na investice, i je sklon k investicím, MEC je mezní efektivnost kapitálu a r je úroková míra. Čím vyšší bude mezní efektivnost kapitálu při daných úrokových mírách, tím větší bude sklon k investicím."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9696
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse