Seminarky.cz > Životopisy > > > John Maynard Keynes - esej

John Maynard Keynes - esej

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno

Charakteristika: Práce je esejí představující život a žílo slavného ekonoma Johna Maynarda Keynese z pohledu základních životních dat a zhodnocení jeho díla.

Obsah

1.
Základní životní data
2.
Dílo J.M. Keynese
3.
Ekonomické teorie
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"Keynesova teorie znamenala zásadní obrat ve vývoji makroekonomie a vytvářela základní předpoklady pro vybudování nového paradigmatu v ekonomi. Tyto předpoklady však nebyly plně využity a v ekonomii hlavního proudu se prosadila neoklasická interpretace Keynesova teoretického odkazu v souvislosti s nástupem neoklasické syntézy, jež se stala převažující tendencí v vývoji keynesovství po II. Světové válce až do poloviny 70. let.

Keynes chápal svou Obecnou teorii jako obecnější teoretickou koncepci, než jakou je neoklasická ekonomie, protože umožňovala vysvětit rovnovážné stavy ekonomiky při neplném využívání zdrojů, zatímco neoklasická ekonomie dokázala adekvátně vysvětlit pouze stav rovnováhy při plném využívání zdrojů. V jeho pojetí se národní důchod ekonomiky stává veličinou determinovanou vývojem efektivní poptávky kriticky závisející na investičních rozhodnutích podnikatelů.
Keynesův přístup a výsledky jeho teorie však byly neoklasickými ekonomy odlišně chápány a interpretovány. Již v prvních reakcích neoklasických ekonomů na Keynesovu Obecnou teorii se objevuje snaha obrátit vztah mezil neoklasickou a Keynesovou teorií.

Hicks a později ještě důsledněji Modigliani sehráli v těchto snahách rozhodující úlohu, protože se jim podařilo prokázat, že je možno Keynesovu nedobrovolnou nezaměstnanost vyvodit i z principiálně neoklasického modelu. Tento výsledek může nastat, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:


1. Peněžní mzdy jsou nepružné směrem dolů, a proto nemůže docházet k vyčišťování trhu práce, který je jinak modelován na základě typicky neoklasických předpokladů. Pokud jsou mzdové sazby pružné, dostává se trh práce do rovnováhy, při níž nemůže nedobrovolná nezaměstnanost existovat. Jsou-li však reálné mzdy směrem dolů nepružné a přesahuje-li úroveň vyčišťující trh práce, bude na jedné straně užitek z reálné mzdy vyšší než ocenění volného času, což vede k vysoké nabídce práce, zatímco vysoká reálná mzda převyšující mezní produktivitu práce vede k poklesu poptávky po práci. Důsledkem pak je nedobrovolná nezaměstnanost.
2. Nastane situace pasti likvidity, kdy je poptávka po penězích dokonale elastická při úrokové míře převyšující úrokovou míru při plné zaměstnanosti, což brání dalšímu poklesu úrokové míry.
3. Poptávka po investicích je necitlivá na úrokovou míru, což znemožňuje úrokové míře uvést investice do rovnováhy s úsporami na úrovni plné zaměstnanosti.

Pokud není žádná z těchto podmínek splněna, bude neoklasický model generovat tradiční rovnováhu při plné zaměstnanost.

V Obecné teorii můžeme skutečné nalézt stavební kameny, z nichž byl tento přístup vyvozen. Keynes se na několika místech zabývá problematikou nepružnosti mezd směrem dolů, zabývá se problémem později označených pojmem past likvidity a z Keynesových úvah o vztahu investic a úrokové míry lze rovněž snadno vyvodit představu, že v případě jejich nízké citlivosti na úrokovou míru bude narušen neoklasický mechanismus vyrovnávající úspory a investice. Tyto dílčí úvahy jsou však vytrženy z celkové Keynesovy teoretické koncepce a jsou interpretovány v jiném metodologickém a teoretické rámci, čímž nabývají nové povahy. V tomto pojetí se klade důraz na reálné veličiny a vztahy mezi nimi, zatímco peněžní aspekty Keynesovy teorie jsou zatlačovány do pozadí. S ni i byl potlačen i jeden z rozhodujících charakteristických rysů Keynesovy Obecné teorie, jímž je faktor nejistoty a očekávání úzce spjatý s úlohou peněz a s investičními rozhodnutími podnikatelů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11122
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse