Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > John Searle: Mozek, mysl a věda, kapitola 1 - výtah

John Searle: Mozek, mysl a věda, kapitola 1 - výtah


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s první kapitolou knihy Mozek, mysl a věda od Johna Searla. Autor se v této kapitole zabývá vztahem mezi mozkem a myslí. Představuje vlastní teorii, v rámci které vysvětluje mentální fenomény jakožto vlastnosti mozku a zároveň výsledky mozkových reakcí.

Obsah

1.
Vztah mysli a mozku
2.
Mentální fenomény, které nezapadají do fyzikálního pojetí světa
2.1.
Vědomí
2.2.
Intencionalita
2.3.
Subjektivita mentálních stavů
2.4.
Mentální kauzace
3.
Bolest
4.
Návrat ke čtyřem problémům

Úryvek

"John Searle – Mozek, mysl a věda (kap. 1)

John Rogers Searle (* 31. července 1932 Denver, Colorado) je americký filosof a profesor filosofie na University of California v Berkeley, který významně přispěl k rozvoji filosofie jazyka a řečových aktů.

Hned v úvodu autor zmiňuje rozpor mezi tím, že lidé jsou součástí světa, který máme tendenci zkoumat z fyzikálního hlediska, ale přesto si připisujeme něco jako mysl, která ale je zdánlivě fyzikálně nevysvětlitelná. Proto si pokládá otázku: „V jakém vztahu je mysl a mozek?“
Dále autor zmiňuje, proč je tento problém zdánlivě tak složitý. Od Descarta vnímáme mysl a tělo jako dvě zcela odlišné věci, tudíž vyjasnit jejich vztah je komplikované. Myšlenky jsou subjektivní, nehmotné, zatímco tělo je hmotné, zabírá prostor. Řešením pak může být popření jednoho nebo druhého. Oblíbenější jsou materiální teorie, které popírají mysl (např. behaviorismus, fyzikalismus, funkcionalismus). Podle těchto koncepcí reálně nemáme subjektivní vědomé mentální stavy.
Dále si autor všímá čtyř mentálních fenoménů, které nezapadají do fyzikálního pojetí světa a to:
• vědomí
• intencionalita
• subjektivita mentálních stavů
• mentální kauzace

Vědomí podle Searla prostě je, protože svět bez vědomí postrádá význam, protože je ústředním faktem lidské existence. Bez vědomí by nebyl možný ani jazyk, láska, humor a další aspekty, které jsou pro lidi zcela typické.
Intencionalitou autor myslí zaměřenost lidského vědomí, teda fakt, že něco chceme, něco si přejeme atd. Searlovi se zdá divné, že pokud jsou v jeho lebce jakési atomy v prázdnotě, jak vůbec mohou něco reprezentovat?
Subjektivita mentálních stavů je celkem jasná. I při stejném bolestivém podnětu bude mít každý člověk jinou reakci, nehledě na to, že to, co cítím teď já, nebude cítit někdo jiný. Jenže subjektivita opět odporuje vědeckému pojetí světa, kde je vše objektivní.
Čtvrtý problém Searle vidí v tom, jak vysvětlit, že nejenom že náš fyzický stav ovlivňuje ten psychický, ale funguje to i naopak. Například pokud se rozhodnu (a rozhodnutí můžeme považovat za myšlenku), že právě teď otočím hlavou, tak skutečně hlavou otočím. Jak však může něco mentálního ovlivnit fyzické?
Tyto čtyři aspekty mysli Searle považuje za důvod, proč se nám vztah mysli a těla jeví tak obtížný, přesto všechny čtyři považuje za reálné. První teze, kterou předkládá, je, že všechny mentální fenomény jsou výsledkem dějů v mozku. Tuto tezi nemůžeme zatím úplně dokázat, protože toho o fungování lidského mozku toho nevíme dost, přesto pro ni dokážeme najít argumenty již teď."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4de4e09f08bf2.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Searle_Mozek_mysl_veda_kap_1.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse