Název Goodness Staženo

Niccolo Machiavelli: Vladař

Text se zabývá rozborem knihy Vladař italského historika Niccoli Machiavelliho. Nejdříve dílo stručně představuje, poté se zaměřuje na popis hlavních ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

2471x

Aristoteles: Etika Nikomachova - slovensky

Práce shrnuje základní údaje o životě tohoto významného filozofa. Poté charakterizuje strukturu Etiky Nikomachovy. Autorka se dále zabývá osmou knihou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

1340x

Martin Buber: Já a ty

Práce přibližuje a rozebírá hlavní myšlenky tohoto filozofického díla, které charakterizuje, a proti sobě vymezuje svět zkušeností, a svět vztahů, kte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1242x

Eugen Fink: Oáza štěstí - obsah knihy

Práce je krátkou úvahou nad obsahem knihy Oáza štěstí od Eugena Finka.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1064x

Platon: Faidros

Práce se zabývá Platonovým dílem Faidros. Popisuje základní obsah tohoto dialogu mezi Faidrem a Sokratem a uvádí několik krátkých citací z knihy.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1013x

Platón: Ústava

Seminární práce z Platonovy Ústavy, kdy autor práce podrobně popisuje obsah knihy. Text je po odstavcích členěn podle 10 oddílů tak, jak je stanovil P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Politologie

924x

Friedrich Nietzsche: Zrození tragédie z ducha hudby

Práce podává stručnou formou obsah a hlavní myšlenky díla Friedricha Nietzscheho Zrození tragédie z ducha hudby. Charakterizuje vývoj umění od dvou pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Dějiny umění

904x

Platón: První kniha Ústavy

Práce shrnuje obsah první knihy Platónovy Ústavy prostřednictvím chronologické rekapitulace rozhovoru postav. Ukazuje, jak se hlavní mluvčí knihy, Sók... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

869x

Platón: Dialog Prótagoras

Práce formou souvislého textu charakterizuje Dialog Protágoras jako uměleckou formu. Popisuje použité jazykové a stylové prostředky. Velký důraz je kl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

763x

Platón - Protágoras

Jedná se o obsah knihy Protágoras od Platóna, která je psána formou dialogu. Součástí je i osobní názor autora práce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

649x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]