Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Josef Žemlička: Čechy v době knížecí - výpisky z prvních pěti kapitol

Josef Žemlička: Čechy v době knížecí - výpisky z prvních pěti kapitol

Kategorie: Historie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje výtah z prvních pěti kapitol knihy Čechy v době knížecí známého historika Josefa Žemličky. Výpisky informují nejen o společenském životě poddaných a kněží dané doby, ale také o rázu krajiny a osídlení. Rovněž seznamují s křesťanstvím, sousedícími zeměmi a politickou situací.

Obsah

1.
Země "Čechů"
1.1.
Člověk a jeho svět
1.2.
Krajiny polní a lesní
1.3.
Christianizace
1.4.
Sousedé
2.
Raný stát Přemyslovců: Krize a východiska
2.1.
Sláva a pád „říše“ Boleslavů

Úryvek

"2. Krajiny polní a lesní

Str. 15
V polovině 11. století mělo slovanské osídlení v Čechách za sebou už dlouhý vývoj. Svého krajního vymezení začalo dosahovat staré sídelní území, ohraničené v hrubých rysech již pravěkými zemědělskými kulturami. Objímalo relativně souvislou plochu úrodných nížin kolem Labe, dolní Vltavy, střední a dolní Ohře s výběžky do Pojizeří a povodí Bíliny. Jinde převládal obtížně prostupný hvozd, jen místy narušený prosvětleným zázemím hradů nebo klučeninami podél řek a potoků. Shluky osad tu vytvářely menší či větší sídelní komory, oddělené hradbou lesa, křovin a močálů. Výraznější z komor obklopovaly Starou Plzeň, Sedlec, Prácheň, Stolice, Chýnov a Doudleby, tříšť drobných sídelních enkláv provázela Sázavu, Berounku a další toky.

Str. 15-16
Zatímco se otevřené polní oblasti soustřeďovaly v úrodných nížinách kolem řek, náležely k lesním krajům liduprázdné či jen řídce zalidněné vnitrozemské pahorkatiny a podhůří pohraničních hor. Pralesní hvozdy ovládaly široké pohraniční pásmo a vnikaly hluboko do vnitrozemí (výjimkou byla jižní Morava), takže v půli 11. století zaujímala souvislejší zemědělská plocha asi 15% z celkové rozlohy Čech. Pokud někdo spěchal od hranic k Praze, musel překonat namáhavý úsek neosídleným prostorem, než dosáhl otevřené krajiny. Tak prošel cestou do Prahy horami, lesem a močály po polovině 10. století též Ibrahim ibn Jabub. Proto se v roce 1110 dozvěděl Vladislav I. o vpádu Poláků až ve chvíli, kdy již nepřítel vnikl přes Krkonoše do Polabí.

Str. 16
Až koncem 11. a začátkem 12. století vznikala po obvodu Čech skutečná soustava „řádných“ hradů.

Str. 17
Dobovým protikladem venkovských sídlišť byly hrady. Větší, označované v pramenech jako civitates nebo urbes, k sobě vázaly vojenské, soudní, církevně správní i hospodářské funkce. Hlavně však tvořily páteř zemské administrativy. Na jejich úpatích vyrůstaly osady řemeslníků, služebníků a specializovaných zemědělců, splývající v lidnatá podhradí. Položení na zemských cestách upevňovalo kontakty s obchodem, konání trhů aktivizováno místní řemeslníky, takže význam některých center rychle vzrůstal. Kromě Prahy se k předním hradům řadily Litoměřice, Žatec, Hradec (Králové), Plzeň, na Moravě Olomouc, Brno a Znojmo. Souběžně klesal význam starých přemyslovských hradů ve středních Čechách, neboť vznik jednotného státu jejich další smysl zpochybnil (Levý Hradec, Budeč, Libušín, Tetín, Lštění).

Str. 18
Zvláště v příhraničních oblastech, kam směřovaly pravidelné vpády sousedů, se totiž v kritických měsících uchylovali lidé i s dobytkem pod ochranu hradů a příležitostných opevnění. O tom, jak se před příchodem Břetislavových Čechů stáhli do hradu Hedče (Giecz) i okolní venkované (1039), vypráví Kosmas. Hovoříme o refugiálním či útočištném (ve smyslu útočiště) rázu takových míst. Podobné jevy znaly i Čechy. Jak ukazuje příklad drobného hradiště u Třeboním na Čáslavsku, vznikaly nárazově obývané a jednoduše vybavené „pevnůstky“ i podél vojenských tahů. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17781
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse