Judaismus


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou souvislého textu popisuje nejen náboženství, nýbrž celkové kulturní, politické a filozofické prostředí této kultury, která výrazně ovlivnila celou evropskou kulturu. Je zde shrnuta historie judaismu, pronásledovaní Židů, židovský monoteismus, i jejich svátky a tradice.

Obsah

1.
Judaismus a co to znamená
2.
Historie judaismu
3.
Pronásledování Židů
4.
Židovský monoteismus
5.
Svátky

Úryvek

"Římané spravovali zemi prostřednictvím prokurátorů, kteří využívali úřad k hojení svých soukromých financí a provokovali svou krutostí povstalecká hnutí. V té souvislosti a jako reakci na nové helenizační pokusy je třeba vidět působení židovských sekt od doby Ezdrášovy až do 2. stol. po Kr. Aristokratičtí saduceové ustanovovali velekněze a tvořili nejsilnější frakci v sanhedrinu, nejvyšším židovském soudním dvoru. Jinak než oni kladli farizeové (znalci Písma) do středu bohoslužby v synagoze, nezávislé na obětním rituálu, nikoli chrámovou službu, ale tradici a nový výklad tóry. Tím a svou etickou nekompromisností plnit náboženský zákon až do nejmenší podrobnosti v duchu lásky k Bohu a k bližnímu, jak to učil jeden z jejich nejvýznamnějších rabínů Hillel (30 př. Kr. - 10 po Kr.), představovali farizeové demokratický prvek. Naproti těmto skupinám, působícím v široké veřejnosti, uzavřeli se esenští do klášterů, zatím co zelóti, horlivci, vyzývali k ozbrojenému boji proti Římanům. Krátce po změně v prokurátorském úřadě r. 64 po Kr. došlo k povstání, nad kterým zvítězila jen pomoc legií pozdějšího římského císaře Vespasiána (69 - 79), pod vedením jeho syna Tita (r. 70). Titus zničil Jeruzalém a chrám, čímž Židé ztratili s konečnou platností svou centrální svatyni. Potom, co bylo potlačeno poslední velké povstání Bar Kochby r. 132 - 135 , zakázali Židům vykonávat své náboženství až do r. 138. Přes pronásledování se římská provnicie, zvaná nyní Palestinou, prosadila jako centrum židovského života. Z tohoto centra ovlivňoval takzvaný patriarcha, jako náboženský zmocněnec, židovské obce žijící v diaspoře, např. v Babylónii, Egyptě a Římě. Z různých náboženských skupin zůstali už jen farizeové, jejichž rabíni s mišnou, dohotovenou kolem r. 200, byli základem židovství a jeho dalšího vývoje. Mišna uložila písemně výklad tóry, dosud tradovaný jen ústně. Podkladem výuky a soudnictví se stala mišna také v Babylónii, kde se od 6. stol. př. Kr. vytvořilo samostatné židovské společenství pod jedním exilovým archou jako stát ve státě s vlastními duchovními akademiemi. Jejich rektoři doplnili mišnu a gemaru, doplněk nábožensko-zákonného podání, až do r. 500 po Kr., na babylónský talmud. Šíření islámu v 7. stol. z Arábie přes Babylónii a severní Afriku až do Španělska dostalo Židy do konfliktu s islámským monoteismem. Protože Židé se nedali ani krvavým pronásledováním obrátit, vznikl vztah snášení, v němž přes teoretické znevýhodnění dosáhli vysokého a vlivného postavení. Tato část národa, žijící v oblasti islámského panství, se po svém kulturním centru ve Španělsku nazývala Sefardové. Už za Římanů vycestovala druhá velká skupina z Palestiny, Germánie, Británie a později z Německa, do Polska a Ruska. Podle jména Aškeny, vyskytujícího se v bibli a užívaného pro hebrejské označení Germánie, nazývali je Aškenazové. Oběma skupinám vděčíme za předání řecké filozofie do duchovního světa křesťanského středověku. Mezi sefardickými Židy vynikají Juda Halevie a Maimonides. Při dobývání Španělska křesťané utlačovali i židovské obce a nakonec je r. 1492 vypověděli ze země. Židé našli novou vlast v Holandsku a v turecké říši. K posílení vnitřní jednoty vyhnanců napsal palestinský rabín Josef Karo (1488 - 1575) knihu Šulchan Aruch, která podávala systematiku náboženských zákonných ustanovení, "prostřený stůl"; ta se stala pro Židy, lpící na tradici, později zákoníkem. V Německu se utvořilly židovské obce, např. v Mohuči, Špýru, Wormsu a Řezně."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: Encyklopedie náboženství. Karmelitánské nakladatelství, 1997.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1138
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse