Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Justinián I.

Justinián I.

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s vybranými kapitolami ze života východořímského císaře Justiniána I. Informuje o jeho mládí, nástupu na trůn a podrobně představuje jeho manželku Theodoru. Popisuje příčiny vzniku povstání Níká, jeho průběh i jeho následné potlačení. Dále se zabývá vydáním zákoníku Codex Iusianus, jenž měl nahradit dosavadní Codex Theodosianus, a v poslední části přibližuje Justiniánův vztah k církvi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Justinián I.
3.
Justiniánova manželka Theodora
4.
Povstání Níká
5.
Codex Iustianus
6.
Císař teolog
7.
Závěr
8.
Použitá literatura

Úryvek

"Justiniánova manželka Theodora
Theodora se narodila jako druhá ze tří dcer medvědáře Akakia, který sloužil v cirku u Zelených. Otec brzy zemřel a matka se znovu provdala. Rodina poté nalezla přístřeší u Modrých. Theodora i její sestry byly po matce herečkami. Theodora vystupovala především v pantomimě. Herečky patřily v pozdní době římské k nejnižším sociálním vrstvám, podléhaly právním omezením a společnost jimi opovrhovala. Mnohé z nich se živily i jako prostitutky. Theodora v tomto prostředí vyrůstala a už jako dítě stála na jevišti a brzy prodávala i své tělo. Mladá Theodora byla podle kronikáře Prokopia (autor Tajné historie) malého vzrůstu, měla velké černé oči, jemnou a hebkou pokožku a údajně prý byla velmi obeznalá ve věcech, jak muže přivést k co největším tělesným rozkoším a požitkům. Následkem takového života byl jeden syn, jedna dcera a mnoho potratů. Ke své smůle se beznadějně zamilovala do mladého, rozmarného a krutého úředníka, který byl služebně poslán do Afriky. Jako jeho milenka následovala místodržitele Hekebola do jeho provincie. On ji však zapudil. S velkými problémy se jí nakonec podařilo dostat se zpět do Konstantinopole. Zde pak došlo ke zlomovému okamžiku v jejím životě. Seznámila se s Justiniánem a ten z ní učinil svou milenku a dokonce ji povýšil do patricijského stavu. Společenská elita byla tímto Justiniánovým chováním pobouřena. Brzy nato, co potkal Theodoru, rozpoutala se mezi nimi debata typická v oněch časech. Točila se okolo dvojí přirozenosti Ježíše Krista. Theodora byla zapřísáhlou monofyzitou . Hájila jedinou existenci Kristovu (boží), oproti Justiniánovi, který zastával ortodoxní názor na tuto otázku (tj. dvojí podstatu Ježíše Krista – boží i lidskou). Tato názorová odlišnost, která rozdělila Konstantinopol na dva tábory, paradoxně nijak nedolehla a nepoznamenala jejich osobní vztah. Objevil se zde ale problém ohledně jejich sňatku. Starý zákon z augustových dob totiž zakazoval sňatek mezi příslušníky senátorského stavu a herečkami. Justinián však nepovolil. Přemluvil Justina ke změně zákona (vše se událo kolem roku 525) a s Theodorou se oženil. Všichni vznešení muži, kteří ji dříve žádostivě okukovali v divadle a pohrdali jí na ulici, se nyní stali jejími poddanými. V zákonodárství zůstával Justinián svrchovaným pánem, ačkoli si nechával svojí ženou občas radit.
Theodora velkoryse financovala charitativní zařízení. Mimo jiné financovala i klášter Matanoia pro bývalé prostitutky. Na rozdíl od jiných císařoven nebyla její podobizna zobrazena na mincích, tehdejším prostředku státní propagandy. Je ale zmiňována vedle císaře na některých oficiálních dokumentech. Existuje mnoho zpráv o její aktivní osobní politice u dvora. Mimo jiné byla například zapletena do pádu Ioanna z Kappadokie a málem ukončila kariéru Belisaria . Prokopios jí předhazoval cílenou vypočítavost se záměrem zničit říši. Pro něj byli císař a císařovna personifikovanými démony, kteří nemají v úmyslu nic jiného než zhoubu.
Je velmi složité najít v pramenech spolehlivé údaje o osobních pocitech aktérů dějinných událostí. Při komplexním pohledu, ale z pramenů vyplývá, že Justinián svoji ženu skutečně miloval a to i přesto, že jejich manželství zůstalo bezdětné. Justinián po ní dokonce pojmenoval i jednu provincii. I poté, co v roce 548 Theodora podlehla ji rakovině, jí zůstal Justinián věrný a navštěvoval často její hrob v chrámu sv. Apoštolů. Je i doklad o tom, jak starý a osamocený císař v roce 559 v rámci triumfální ceremonie sesedl před chrámem z koně a zapálil u hrobu zesnulé manželky svíčky."

Poznámka

V textu je používáno místo názvu Níká pouze Nika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21245
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse