Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > K otázce sociálního rozvrstvení staroslovanského etnika na Slovensku - slovensky

K otázce sociálního rozvrstvení staroslovanského etnika na Slovensku - slovensky


Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá sociálním rozvrstvením slovenských etnik po celém území Slovenska, konkrétně se zaměřením na osazení vesnic. Věnuje se také tomu, jak vznikaly názvy slovenských obcí (toponomastika).

Obsah

1.
Úvod
2.
Toponomastika
3.
Příklady
4.
Závěr

Úryvek

"Táto práca má predovšetkým poukázať na to, do akej miery možno prispieť k poznávaniu sociálneho života staroslovanského etnika na našom území. Práca pána Krajčoviča sa zameriava poznávaním sociálneho života staroslovanského etnika v Bratislavskej a Nitrianskej stolici.(priložená mapa autora).
Názvy dedín vznikli na určitom hospodársko spoločenskom stupni a boli utvorené z takých jazykových prostriedkov, ktoré v danom čase boli schopné svojím obsahom i formou označovať istý príznak sociálneho života pomenovanej osady.
Pri vzniku názvu pôsobia tri činitele 1.Pomenovateľ – pospolitosť, ktorá pomenovala objekt, alebo územie podľa sociálneho príznaku. 2. Objekt – pomenovaná osada ako nositeľ sociálneho javu. 3.a čo je dôležité – Jazykový prostriedok t.j. jazyková jednotka, ktorou bol objekt pomenovaný. Miestne názvy, ktoré sú predmetom toponomastiky, boli v historických dobách utvorené jazykovými prostriedkami. Táto okolnosť vyžaduje, aby sme k ich skúmaniu pristupovali jazykovednými metódami.
Na druhej strane však názvy označujúce v danom čase isté stránky sociálneho života osád odrážajú svojráznosť života pospolitého ľudu, ktorá ich tradíciou ako orientačný prostriedok prenáša čo je zaujímavé pre nás etnológov.
Pri jazykovednom výskume výchádzame z historických foriem zápisov miestnych názvov, po overení zdroja (listiny) jazykovo rekonštrujeme, lokalizujeme a ak sa dá identifikujeme. Po rekonštrukcii podávame etymológiu t. j. zisťujeme, akú mal skúmaný miestny jav obsahovú a formálnu stránku v dobe kedy vznikol.
Doklady a odkazy nachádzame v rôznych prameňoch ako Codex diplomaicus patrius, Historica Slovaca, ale aj už spomínaná Zoborská listina."

Poznámka

Seminární práce z Univerzity Cyrila a Metoděje v Trnavě

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: staroslovenske_etnikum.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Staroslovenske_etnikum.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse