Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > K prekluzi nároku státem ustanoveného obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů

K prekluzi nároku státem ustanoveného obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Charakteristika pravé a nepravé zpětné působnosti; zákaz retroaktivity právních norem. Posouzení z hlediska ústavněprávního. Prekluze nároku obhájce v závislosti na druzích retroaktivity. Prekluze z pohledu nepřípustnosti retroaktivity. Obecná interpretace novely trestního řádu.

Obsah

1.
Charakteristika pravé a nepravé zpětné působnosti; zákaz retroaktivity právních norem
2.
Posouzení z hlediska ústavněprávního
3.
Prekluze nároku obhájce v závislosti na druzích retroaktivity
4.
Prekluze z pohledu nepřípustnosti retroaktivity
5.
Obecná interpretace novely trestního řádu

Úryvek

"I. Charakteristika pravé a nepravé zpětné působnosti; zákaz retroaktivity právních norem
V zadání seminární práce nastíněný problém se bezprostředně dotýká problematiky retroaktivity (zpětné působnosti) právních předpisů, resp. právních norem. V úvodu nebude od věci nastínit rámcově charakteristiku zpětné účinnosti, resp. jejích dvou druhů.
Pravá retroaktivita je chápána jako schopnost právního předpisu zakládat právní účinky před okamžikem vlastní účinnosti (tedy působit na právní vztahy založené v minulosti, přičemž minulostí je třeba rozumět dobu před jeho nabytím účinnosti). Jinými slovy, retroaktivitou vyjadřujeme schopnost právního předpisu zakládat v minulosti ex tunc (od počátku, pozn.) své právní následky na základě v minulosti nastalých právních skutečností, které jsou ovšem uvedeným způsobem posuzovány ex post (dodatečně, pozn.), přičemž tyto právní následky se pokládají za normativně existentní již v čase před vznikem nového zákona.1)
Pravá zpětná působnost je však nepřípustným elementem právního systému, což pramení z obecného zákazu retroaktivity, který najdeme ovšem zakotvený pouze v čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR a v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (pouze pro trestní právo). Pokud tedy zákonodárce mlčí o intertemporálním řešení změny právního stavu (tj. není zřejmé, jak se vypořádat se zánikem účinnosti staré právní normy, jíž právní vztahy a skutečnosti přestávají podléhat a nadále podléhají právní normě nové, která tímto okamžikem nabývá účinnosti), je třeba dosáhnout takového výkladu, který vychází z výše jmenovaného zákazu retroaktivity (tzn. je v souladu s principy právního státu). Jedním z právněpolitických požadavků právní jistoty a základních principů vymezujících kategorii právního státu a tím i důvěry občanů v právo je nepřípustnost zpětné účinnosti (retroaktivity) právních norem.2) Zkrátka a dobře, právní normy nemohou působit zpětně, jejich úkolem je upravovat právní vztahy vzniklé po nabytí jejich účinnosti, tedy působit výlučně do budoucna. Ani zjednodušeně a pouhým „selským rozumem“ vzato, není přece možné dnes řešit a zároveň ukládat něco, co mělo (popř. nemělo) být učiněno již včera.
Nepravá retroaktivita ve své podstatě není retroaktivitou, jelikož se nejedná o zakládání právních následků v minulosti. Je zde sice zakládán právní následek, ovšem modifikující minulé právní vztahy či překvalifikující minulé (doposud právně irelevantní) skutečnosti, pro dobu přítomnou nebo budoucí. Jedná se tedy o modifikaci právních vztahů (poměrů) již založených, přičemž toto je možné teprve od doby působnosti nového předpisu (nebo pozdější) a jsou tak upravovány pouze budoucí právní následky minulých skutečností.
Obecně v případech časového střetu staré a nové právní normy platí nepravá retroaktivita, tj. od účinnosti nové právní normy se i právní vztahy, vzniklé podle zrušené právní normy, řídí právní normou novou. Vznik právních vztahů, existujících před nabytím účinnosti nové právní normy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se řídí zrušenou právní normou (důsledkem opačné interpretace střetu právních norem by
byla pravá retroaktivita). Aplikuje se tady princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání.“ 3)
„U retroaktivity pravé platí zásada obecné nepřípustnosti, ze které existují striktně omezené výjimky přípustnosti, u retroaktity nepravé platí naopak zásada obecné přípustnosti, ze které existují výjimky její nepřípustnosti.“ 4)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5849
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse