Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kadeřnictví Krasomila - podnikatelský plán

Kadeřnictví Krasomila - podnikatelský plán

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Podnikatelský plán se zabývá zřízením kadeřnictví. Obsahuje informace týkající se volby právní formy společnosti a provádí marketingovou analýzu trhu, seznamuje tedy se zákazníky, konkurenty a dodavateli. Dále se věnuje jednotlivým složkám marketingového mixu, podrobně vyčísluje náklady na provoz a zkoumá možnosti jejich financování. Na základě dotazníkového šetření také zjišťuje preference potenciálních zákazníků týkající se služeb, otevírací doby a způsobu objednávání.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Založení podniku
1.1.1
Předmět činnosti
1.1.2
Volba právní formy
1.1.3
Potřebné doklady při ohlášení živnosti
1.1.4
Správní a jiné poplatky
1.1.5
Potřebné formuláře
2.
Marketingová analýza trhu
2.1.1
Analýza zákazníků
2.1.2
Analýza konkurentů
2.1.3
Analýza dodavatelů
2.2
Marketingový mix
2.2.1
Produkt
2.2.2
Cena
2.2.3
Distribuce
2.2.4
Reklama
3.
Pracovní prostory a plán personálního obsazení
3.1
Pracovní prostory
3.2
Plán personálního obsazení
3.2.1
Získávání pracovníků
3.3
Daň z přidané hodnoty a daňová evidence
3.3.1
Daň z přidané hodnoty
3.3.2
Účetnictví a daňová evidence
4.
Finance
4.1
Zdroje financování podniku
4.2
Zakladatelský rozpočet
4.2.1
Zřizovací výdaje
4.2.2
Počáteční investice
4.2.3
Provozní výdaje
4.2.4
Daň z příjmu fyzických osob
4.2.5
Kalkulace výdajů
5.
Zahajovací rozvaha k 1.1.2011
6.
Odhad nákladů a výnosů
7.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
8.
Hygienické normy na pracovišti
9.
Protipožární ochrana
10.
Zpracování dotazníků
11.
Přílohy
11.1
Příloha č. 1 - provozovna
11.2
Příloha č. 2 – ceník našeho kadeřnictví
11.3
Příloha č.3 – ceník konkurence
11.4
Příloha č.4 – objednávka tisku letáků
11.5
Příloha č.5 – leták
11.6
Příloha č. 6 – objednávka produktů
11.7
Příloha č. 7 - vizitka
12.
Zdroje

Úryvek

"Nevýhody živností:
- neomezené ručení – mohlo by se nám stát, že budeme mít větší výdaje, než příjmy a nebudeme schopni splácet naše závazky. Můžeme pak přijít o vše.
- nestabilita (úmrtí, dlouhodobá nemoc) – v případě dlouhodobé nemoci byť jednoho z našich zaměstnanců, přijdeme o jednu pracovní sílu, můžeme ztratit klienty, ostatní zaměstnankyně nebudou práci stíhat a můžeme tak přijít o tržby a příjmy.
- méně dostupný kapitál a potíže s půjčkami – v začátku podnikání nám nebudou k dispozici půjčky v potřebné výši a my musíme vše platit ze svých zdrojů.
- zúžený rozhled a omezené zkušenosti

Partnerství
Na toto místo bychom řadili obchodní společnosti - v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.
Jelikož jsme FO a nechceme mít žádného společníka, můžeme si tedy pouze vybrat z výše uvedených společnost s ručením omezeným. V ostatních společnostech musí být alespoň 2 FO.

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
- základní kapitál této společnosti tvoří vklady společníků
- může být založena 1 osobou, nevíce však 50 - ti společníky, minimální vklad 200 000Kč(pokud více společníků mohou se o něj rozdělit, ale každý společník musí zaplatit minimálně 20 000Kč)
- společnost ručí celým svým majetkem, společníci do výše svého dosud nesplaceného vkladu
- zisk se dělí mezi společníky dle výše splacených vkladů

Výhody s.r.o.:
- spojení peněžních a nepeněžních prostředků
- snadnější růst a výkonnost podniku
- pružnost

Nevýhody s.r.o.:
- neomezené ručení (nikoliv v případě společnosti s ručením omezeným) - mohlo by se nám stát, že budeme mít větší výdaje, než příjmy a nebudeme schopni splácet své závazky. Můžeme pak přijít o vše.
- nestabilita (v případě vyřazení partnera) – v našem případě se může stát, že onemocníme a nebo půjdeme na mateřskou dovolenou. V tomto případě nemáme společníka, který by za nás v době naší nepřítomnosti vedl firmu. Jsme odkázáni pouze sami na sebe.
- potíže se získáváním většího množství kapitálu - v začátku podnikání nám nebudou k dispozici půjčky v potřebné výši a my musíme vše platit ze svých zdrojů.
- právní složitost založení – po podání žádosti musíme čekat až 90 dní, než se naše společnost zapíše do obchodního rejstříku. Je to pro nás nevýhodné, pokud chceme podnikat ihned.

Tato společnost nám nevyhovuje z důvodu, že jsme jediná FO, nemám peníze na základní kapitál.

Výběr právní formy
Na základě zralé úvahy jsme si vybrali podnik jednotlivce – ohlašovací, řemeslnou živnost, protože je nejsnadnější na založení z výše popsaných důvodů. Náš podnik bude mít 3 zaměstnance – kadeřnice.

Cíle podniku
Každý podnik při svém založení chce být úspěšný i my nejsme výjimkou. Proto si stanovíme cíle krátkodobé i dlouhodobé, kterých během naší činnosti chceme dosáhnout. Naším základním cílem bude dosahování dlouhodobě zisku.

Krátkodobé cíle:
Budeme chtít proniknout do povědomí obyvatel daného města
Dbát na kvalitu poskytovaných služeb
Zaměřit se na maximální spokojenost zákazníků

Dlouhodobé cíle:
Upevnit naši pozici na trhu v daném městě
Maximalizace zisku
Spokojený zákazník
Rozvoj pracovníků (kadeřnic) - dbát na zvyšování kvalifikace, sledování trendů [1]"

Poznámka

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb, seminární práce z předmětu Marketingový projekt.
Práce obsahuje tabulky, grafy a návrh plakátu. Rozsah čistého textu je cca 25 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22054
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse