Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kalkulovaná úroková míra pro oceňování podniku

Kalkulovaná úroková míra pro oceňování podniku

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se problematikou diskontní sazby. Nejdříve uvádí důvody pro oceňování podniku a jednotlivé druhy oceňování. Poté popisuje rozdílné přístupy k oceňování podniku, zejména objektivizovanou metodu a subjektivní i tržní hodnotu. Dále vyjmenovává nejen základní metody pro oceňování podniku, ale také výnosové metody oceňování. Závěr se věnuje kalkulované úrokové míře pro účely oceňování podniku.

Obsah

1.
Základní důvody pro oceňování podniku
1.1.
Úvod
1.2.
Jednotlivé druhy oceňování
2.
Rozdílné přístupy k oceňování podniku
2.1.
Objektivizovaná metoda
2.2.
Subjektivní hodnota
2.3.
Tržní hodnota
3.
Základní metody pro oceňování podniku
3.1.
Na základě analýzy trhu
3.1.1.
Ocenění na základě srovnatelných podniků
3.1.2.
Ocenění na základě srovnatelných transakcí
3.1.3.
Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burze
3.1.4.
Přímé ocenění
3.2.
Na základě analýzy výnosů
3.2.1.
Metody založené na diskontovaných peněžních tocích
3.2.2.
Metody založené na kapitalizaci zisku
3.2.3.
Kombinované výnosové metody
3.3.
Založené na stavových veličinách
3.3.1.
Substituční hodnota
3.3.2.
Vlastní jmění
3.3.3.
Likvidační hodnota
3.4.
Kombinované metody
3.4.1.
Metody průměrné hodnoty
3.4.2.
Metoda vážené střední hodnoty
3.4.3.
Metoda uhrazení zvláštního zisku
4.
Výnosové metody oceňování
5.
Kalkulovaná úroková míra pro účely oceňování podniku
6.
Shrnutí

Úryvek

"5. KALKULOVANÁ ÚROKOVÁ MÍRU PRO ÚČELY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
Kalkulovanou úrokovou míru (jinak také „diskontní sazba, resp. Míra“) používáme pak právě v těchto výnosových metodách a to zejména v metodě diskontovaného cash flow (jinak „DCF“) anebo v metodě kapitalizovaných čistých výnosů. Použití metody diskontovaného CF, resp. kalkulované úrokové míry pro potřeby ocenění podniku je využitelné nejlépe v případě, jedná-li se např. o koupi dobře fungujícího podniku. Použití metody kapitalizovaných čistých výnosů, resp. kalkulované úrokové míry pro potřeby ocenění podniku je využitelné nejlépe v případě, jedná-li se např. o prodej nebo konkurz podniku.
Použití tvaru budoucích výnosů v metodách DCF je klíčové pro stanovení kalkulované úrokové míry. Od tohoto se pak odvíjí správnost výpočtů. Kalkulovaná úroková míra v modelech DCF umožňuje vyjádřit očekávanou výnosnost investice v čase a zohlednit i míru rizika spojenou s investicí do nákupu akcií společnosti. Zároveň tato diskontovaná míra nám umožňuje aktualizaci budoucích toků příjmů. V tomto případě investor respektuje požadovanou míru návratnosti a to jako minimální měřítko pro danou investici.
Pro metody DCF entity (také „DFCFF – diskontovaný finanční tok pro firmu“), které jsou založené na FCFF nebo EVA, se stanovuje výše diskontní sazby na úrovni průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC) a to především proto, že zobrazuje v kapitálové struktuře podniku oba dva podstatné investory, tj. věřitele i akcionáře daného podniku. Diskontováním peněžních toků zjistíme hodnotu podniku jakožto celku a tato hodnota je pak dále označována jako brutto hodnota. Dále se od této brutto hodnoty odečte hodnota cizího kapitálu a to ke dni jeho ocenění a tím pak získáme hodnotu vlastního kapitálu jakožto celku, kterou označujeme netto hodnotou.
Pro metody DCF equity (také „DFCFE – diskontovaný volný finanční tok pro vlastníky“), které jsou založeny na dividendách nebo FCFF musí i použitá diskontní sazba vyjadřovat míru výnosu investice v čase výhradně pro akcionáře, kteří jsou zde jedinými zástupci investora. Pravidlem pak je, že takto kalkulovaná úroková míru musí být počítána vždy vyšší právě u tohoto modelu než u modelu vycházejícího z WACC a to proto, že v sobě musí odrážet vyšší míru rizika než je tomu u první varianty. Hlavním důvodem pro tento rozdíl je fakt, že věřitelé, ve většině případů se zde jedná o banky, mají smluvně zajištěnu návratnost investice i v případě, že podnik nedodrží ustanovení věřitelské (úvěrové) smlouvy. Z tohoto důvodu budou pak WACC ve výnosových metodách a jejich propočtech vždy na nižší úrovni než náklady na vlastní kapitál. U této metody se pak vychází jen z peněžních toků, které mají k dispozici vlastníci (akcionáři) podniku. Použitím diskontování těchto peněžních toků získáme tak přímo hodnotu vlastního kapitálu neboli netto hodnotu.
U metody DCF APV pak postupujeme tak, že se nejdříve vypočítává brutto hodnota podniku a to jako součet hodnoty podniku při nulovém zadlužení a daňových úspor z úroků a pak se odečte cizí kapitál. Výsledkem je pak netto hodnota.
Diskontní sazbu při propočtech musíme upravit a to dle pravidla “Čím vyšší riziko investičního projektu zjistíme, tím vyšší volíme kalkulovanou úrokovou (diskontní) sazbu pro výpočet ČSH investičního záměru“. Základem pro určení sazby je zpravidla výnosnost dle státních dluhopisů, která se zvyšuje o přirážku za vypočítané riziko. Jiný přístup k volbě diskontní sazby jsou průměrné náklady kapitálu, nebo se vychází z alternativní výnosnosti investice do CP se stejným stupněm rizika, nebo diskontní sazba centrální banky.
Stanovit správnou diskontní míru, resp. požadovanou míru návratnosti tak, aby zahrnovala riziko podnikání svázané s oceňovaným podnikem a alternativní investiční příležitostí, tj. identifikace této úrokové míry pro diskontování, je velice obtížné.
Kalkulovanou úrokovou míru pak můžeme vyjádřit jako:

Kalkulovaná úroková míra = požadovaná výnosnost = bezriziková úroková míra + riziková přirážka x koeficient beta
Kdy riziková přirážka = tržní úroková míra – bezriziková úroková míra

Za bezrizikovou úrokovou míru se pak považují výnosy z bezrizikových cenných papírů, např. státních pokladničních poukázek v praxi spíše pak bezriziková úroková míra střednědobých státních dluhopisů.
Jako problematické se pak jeví stanovení koeficientu beta. Pro jeho výpočet je třeba použít některou z metod. Doporučuje se např. metoda nejmenších čtverců. Diskontovaná úroková míra pak odráží finanční riziko volatility pohybu cen akcií na trhu. "

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Tato práce obsahuje překlepy. Obsahuje také věcné chyby - substitační hodnota, má být substituční hodnota; - objektizovaná metoda má být objektivizovaná metoda; - metody založené na diskontiovaných peněžních tocích má být Metody založené na diskontovaných peněžních tocích.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15135
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse