Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kámen Zbraslav - finanční analýza

Kámen Zbraslav - finanční analýza


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je aplikovat finanční analýzu ve vybraném souboru finančních dat, které znázorňují průběh hospodaření společnosti Kámen Zbraslav. V první části je naznačena charakteristika společnosti a její majetková struktura. V druhé části se nachází teoretické vymezení finanční analýzy. Následující dvě kapitoly jsou zaměřeny na použití metod a postupů. Pozornost je věnována na poměrové ukazatele. V závěru je vyhodnocení výsledků ukazatelů a jsou zhodnoceny trendy vývoje jednotlivých ukazatelů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kámen Zbraslav - charakteristika
2.1.
Majetek těžebního podniku Kámen Zbraslav, spol. s. r. o.
2.2.
Těžba nesoudržných materiálů
2.2.1.
Štěrkopískovna Uhy
2.2.2.
Štěrkopískovna Ledčice
2.2.3.
Štěrkopískovna Zálezlice
2.3.
Stavební písky a štěrkopísky v okolí Prahy
2.3.1.
Štěrkopísky
3.
Teoretická východiska - finanční analýza
3.1.
Vertikální analýza
3.2.
Ukazatelé zadluženosti
3.3.
Ukazatelé aktivity
3.4.
Ukazatelé provozní
4.
Vyhodnocení finanční analýzy
4.1.
Ukazatelé aktivity - výsledek
4.2.
Ukazatelé aktivity - zhodnocení
4.3.
Ukazatelé zadluženosti - zhodnocení
4.4.
Ukazatelé produktivity práce
5.
Závěr

Úryvek

"2.1 Majetek těžebního podniku KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o
Společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., vznikla v roce 1994 transformací štěrkovny Zbraslav, jako části bývalého státního podniku Středokámen Praha, se zaměřením na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku.
V současné době společnost provozuje již pět lomů (Zbraslav, Sýkořice, Všestary, Bělice a Dobkovičky) a tři štěrkopískovny (Uhy, Ledčice a Mohelnice). [6]
V roce 2000 firma KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., koupila společnost MPC, s. r. o., která provozuje štěrkopískovnu Račiněves. Založením společného podniku s Českomoravskými štěrkovnami, a. s., získala v roce 2002 společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., 50% podíl ve společnosti Vltavské štěrkopísky, s. r. o., (štěrkopískovna Zálezlice cca 30 km severně od Prahy), Brněnské písky, a. s., (štěrkopískovna Bratčice jižně od Brna) a Pískovny Morava, s.r.o., (štěrkopískovna Smolín jižně od Brna). [6]
Celkový objem roční produkce společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o., a jejich dceřinných společností dosahuje téměř sedm miliónů tun kameniva. Tento objem produkce řadí společnost KÁMEN Zbraslav, spol s. r. o., mezi největší producenty kameniva v České republice. Objem výroby směřuje do všech oblastí České republiky a její využití při výrobě betonových a živičných směsí je nezastupitelné. [6]
2.2 Těžba nesoudržných materiálů
Těžba probíhá v provozovnách v majetku společnosti Kámen Zbraslav. Jedná se o:
1) Štěrkopískovna Uhy
2) Štěrkopískovna Ledčice
3) Štěrkopískovna Zálezlice
2.2.1 Štěrkopískovna Uhy
Vznik ložiska štěrkopísků severně od Prahy se datuje do počátku období čtvrtohor.
V té době Vltava a Labe protékalo zcela jiným korytem, než v současnosti. Právě tyto dvě řeky svým přemisťováním koryta uložily v celé oblasti velmi kvalitní štěrkopísky, které se těží hlavně pro betonářské účely ve větší míře od padesátých let minulého století.
Ložisko v jeho západní části využívá pro těžbu od roku 1994 společnost
KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o. v dobývacích prostorech Uhy – Nelahozeves, Ledčice a Račíněves.
Z těchto dobývacích prostorů se nejdéle využívá ložisko Uhy – Nelahozeves, které je rozděleno do dvou částí silnicí I/16. Od roku 1951 byla těžena severní část ložiska o rozloze přibližně 100 ha, následně pak v roce 1987 přešla plynule těžba do jižní části ložiska s rozlohou asi 130 ha.
V roce 2001 byla provedena kompletní výměna úpravárenských linek za moderní mobilní linky EXTEC.
Dnes nabízí pískovna Uhy širokou škálu 16ti výrobků od písků, přes kačírky, drtě, až po kámen pro zahradnické účely. [6]
2.2.2 Štěrkopískovna Ledčice
S intenzivní přípravou těžby kvartérního ložiska štěrkopísků na katastrálním území obce Ledčice se započalo v roce 1995. Jedná se o poměrně kvalitní a rozsáhlé ložisko štěrkopísku, na němž je v jeho severovýchodní části stanoven dobývací prostor, který zatím pokrývá asi 12 % plochy ložiska. Od roku 1997 se zde započalo s těžbou a úpravou suroviny. Zatím formou suché úpravy štěrkopísků na mobilních třidírnách. Touto těžbou bylo ložisko připraveno k poměrně rozsáhlé a finančně náročné výstavbě stabilní úpravny kameniva, která byla uvedena do provozu v roce 2002.
Od uvedeného roku jsou produktem nové úpravny běžně požadované frakce praného kameniva v té nejvyšší kvalitě. Od roku 2002 do roku 2006 byla na této stabilní úpravně provedena mnohá vylepšení oproti původní investici, takže dnes je provozovna plně stabilizovaná se schopností výroby praného kameniva o objemu cca 700 000 tun/rok. [6]
Štěrkopískovna Ledčice tak dnes vyhovuje nejvyšším standardům nejen v oblasti expedovaných výrobků, ale i v ochraně životního prostředí. [6]
2.2.3 Štěrkopískovna Zálezlice
Provozovna je situována asi 30 km severně od hlavního města Prahy. Dobývání suroviny je prováděno plovoucím bagrem z vody v úrovni jednoho těžebního řezu.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další použití.
Výrobní technologická linka je značně flexibilní a umožňuje vyhovět specifickým potřebám každého zákazníka. Výrobky jsou certifikovány. [6]"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, graf a schéma. Čistý text je cca 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24017
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse