Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kanada - anglicky

Kanada - anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1, Mladá Boleslav

Charakteristika: Maturitní otázka z angličtiny se zabývá Kanadou. Udává základní informace o této zemi od historie po hospodářství.

Obsah

1.
Základní údaje
2.
Populace
3.
Historie
3.1.
Hory
3.2.
Řeky
3.3.
Jezera
4.
Národní parky, zvířata
5.
Podnebí
6.
Politický systém, rozdělení území
7.
Ekonomika

Úryvek

"Canada
• Location: Between three oceans – the Atlantic ocean, the Arctic ocean and the Pacific
o The only neighbour – the USA
• Area: 17 million square kilometres  2nd largest country in the world
• 6 time zones
• Big cities: Montreal, Vancouver, Toronto, Québec, capitals of the provinces (Winnipeg); capital city Ottawa
Population
o 25 million inhabitants (most of them are immigrants – 30% French, 30% British, 20% German, rest are Polish, Italian, …)
o Urban cities
o Highest is around the great lakes
• Religions:
o Protestants - majority
o The Roman Catholic Church
History of Canada
• Original inhabitants: Indians, Eskimos (Inuits), the Vikings
(from Scandinavia)
• John Cabot
o Italian navigator, explorer
o He stepped on America land one year before Ch. Columbus, but he didn’t explore the country
• Jacques Cartier
o French navigator, explored Canada, sailed St. Lawrence river and reached place where is Montreal nowadays 
o First trade centre of changing things between Europeans and Indians (timber – stavební dřevo, leather, fear, tobacco, spices)
• The origin of the name Canada: According to the name “kannata”, which in Indian language means settlement
• New France ( = name of Canada, colony)
- First French colony, French influence was bigger than British at the beginnings
• The fights for Canada
o Second half of the 18th century  7-year-long colonial war between GB and France"

Poznámka

Součástí práce je vlajka Kanady. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512d2ad8a41fb.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Kanada_MO_aj.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse