Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kapitálová struktura podniku

Kapitálová struktura podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na kapitálovou strukturu podniku. Podrobně popisuje vlastní a cizí zdroje. Součástí práce je i přehled výhod a nevýhod cizích zdrojů a optimální struktura kapitálu.

Obsah

1.
Vlastní zdroje
1.1.
Základní kapitál
1.2.
Fondy
1.3.
Čistý zisk
1.4.
Odpisy DM
2.
Cizí zdroje
2.1.
Rezervy
2.2.
Krátkodobé závazky
2.3.
Dlouhodobé závazky
2.4.
Leasing

Úryvek

"Výhody:
- nedostatek vlastních zdrojů > podniky používají cizí zdroje
- cizí zdroje jsou levnější než vlastní zdroje (cenou úvěru je úrok --> nákladem podniku, který snižuje základ daně z příjmu – DAŇOVÝ EFEKT)
- věřitelé nemají právo zasahovat do rozhodování podniku
Nevýhody:
- zvyšuje platební neschopnost, může vést k bankrotu
- příliš vysoký podíl cizího kapitálu omezuje rozhodování managementu, musí se přizpůsobovat věřitelům
Pomět mezi vlastními a cizími zdroji
- závisí na odvětví (v průmyslových podnicích převažují vlastní zdroje, v bankách cizí zdroje)
- závisí na struktuře majetku
- závisí na úrokové míře bank
- závisí na vztahu podniku k zadlužování
Velikost celkového kapitálu závisí na velikosti podniku
- závisí na mechanizaci, robotizaci, automatizaci
- závisí na rychlosti obratu kapitálu
Optimální struktura kapitálu

DM by měl být převážně financován z vl. zdrojů, částečně dlouhodobými závazky.
OM je financován krátkodobými závazky, částečně i dlouhodobými závazky.
Pracovní kapitál = část oběžného majetku financována z dlouhodobých závazků (= OM – krátkodobé závazky)

VLASTNÍ ZDROJE
= zdroje, které do podniku vložili jejich majitelé nebo které vznikly činností podniku (např. vklady společníků)
1) Základní kapitál
- tvořen peněžními a nepeněžními vklady společníků
- dlouhodobý, vlastní, bilanční zdroj
- výše ZK se zapisuje do živnostenského (obchodního) rejstříku
- v a. s. je ZK počet emitovaných akcií * nominální hodnota
Změny ZK (dle občanského zákoníku):
a) zvýšení ZK
 spojeno s dobrým hospodařením
Jak? – emisí dalších akcií
– z vl. zdrojů (Čistý zisk  ZK)
– emisí dluhopisů s právem výměny za akcie
b) snížení ZK (čistá sanace)
 spojeno se ztrátovým hospodařením
Jak? – vyjmutí (stažení) akcií z oběhu + tisk nižší nominální hodnoty
– vylosování akcií z oběhu (staženy úplně)"

Poznámka

Práce obsahuje dvě schémata a naskenovanou tabulku o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53275d78cbeb7.zip (152 kB)
Nezabalený formát:
Kapitalova_struktura_podniku.doc (275 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse