Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Kapitálové obchodní společnosti, akciová společnost - přednáška

Kapitálové obchodní společnosti, akciová společnost - přednáška


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje akciové společnosti. Zabývá se jejich založením, kapitálem a dalšími podrobnostmi. Dále se zaobírá akciemi. V závěru jsou představeny základní orgány společnosti – valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

Obsah

1.
Akciová společnost
1.1
Způsob založení
1.2
Základní kapitál
1.3
Vklad společníka
1.4
Rezervní fond
2.
Akcie
2.1
Plášť
2.2
Kuponový arch s talónem
3.
Dividenda
4.
Orgány společnosti
4.1
Valná hromada
4.2
Představenstvo
4.3
Dozorčí rada

Úryvek

"Akciová společnost- a.s.
Počet zakladatelů 1 právnická nebo min. 2 fyzické. Způsob založení:
• Bez výzvy k upisování akcií (Dohodnou se že v urč.poměru splatí zamýšlený kapitál, nikdy nemusí vydat akcie)
• Na zákl.výzvy (Podnikatelský záměr- obsah podnikání- a výzva v odb.tisku k upsání akcií- čas a místo. Sejde-li se dost zájemců co si upíší akcie (zamluví kapitál- přislíbí dodání peněz) koná se „ustavující valná hromada“, která požádá o zápis do obchodního rejstříku) Nejsložitější, finančně nejnáročnější.
Základní kapitál rozvržen na urč.počet akcií o určité jmenovité hodnotě- součet min. 2 000 000,-.
Ručí a.s. do výše zapsaného kapitálu.
Vklad společníka- dle počtu koupených akcií a jejich jmenovité hodnotě. (Majoritní podíl- klasicky vlastnictví 50% z hodnoty akcií, v praxi asi 30%)
Rezervní fond povinný do výše do výše 20% zákl.kap.- důvěryhodnější než s.r.o..Při vzniku nebo přídělem z 1.zisku.
Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena
• práva akcionáře jako společníka: podílí se na řízení, zisku (ne na ztrátě), na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.)
• povinnosti akcionáře: zaplatit za akcie, povinnost účastnit se řízení-valné hromady
Akcie může mít hodnotu nominální (jmenovitou)- naps. na akcii; kurzovní (tržní cena- za kolik ji koupíme). Rozdíl mezi těmito hodnotami- ÁŽIO. Tržní vyšší než jmenovitá- když vyšší poptávka (burzy).
(Podnikatelský záměr-umět prodat)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0014.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Akciova_spolecnost.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse