Název Goodness Staženo

Organizace, organizování, organizační struktury

Seminární práce, která popisuje organizaci jako celek, od jejích druhů až po způsoby řízení. Text je doplněn i o přehledné nákresy.
Obsah:
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

721x

Kapitálové obchodní společnosti, akciová společnost - přednáška

Práce popisuje akciové společnosti. Zabývá se jejich založením, kapitálem a dalšími podrobnostmi. Dále se zaobírá akciemi. V závěru jsou představeny z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

532x

Nová ekonomika

Práce se zabývá novým ekonomickým, obchodním a informačním prostředím. V úvodu jsou vyjmenovány události z 90. let 20. století, které měly na vývoj no... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Informatika

380x

Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, přehled o peněžních tocích

Práce ukazuje jak sestavit výsledovku, rozvahu a přehled o peněžních tocích (cash-flow, C-F). Definuje pojmy a popisuje každou z položek, které se do ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

374x

Finanční řízení a rozhodování podniku – 14 přednášek

Výborně zpracovaný cyklus přednášek z finančního řízení podniku.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

367x

Podniková ekonomie - přednášky

Přepisy přednášek z VŠ
Obsah:
1. Podnik a jeho okolí, majetek podniku, hospodaření podniku, podnik a jeho postavení v národním hospodářst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

349x

Odpisování majetku

Oceňování dlouhodobého majetku - vstupní cena, zvýšená vstupní cena a jejich složky. Odpisy - daňové a účtové. Daňové odpisy - rovnoměrné a zrychlené ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

345x

Personální činnost

Personální činnost - práce, přírodní zdroje, kapitál, nejdůležitější ustanovení, pracovní poměr, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní sml... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

311x

Výhody a nevýhody malých a středních podniků - výpisky z přednášek

Práce obsahuje výpisky z přednášek malého a středního podnikání a zaměřuje se na rozbor výhod a nevýhod malého a středního podnikání. Negativa jsou r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

265x

Zásobování

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

256x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]