Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kapitálové společnosti - maturitní otázka

Kapitálové společnosti - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka heslovitě popisuje kapitálové společnosti. Seznamuje se společností s ručením omezeným a akciovou společností. Informuje o jejich ručení a výši vkladů. Vždy jsou charakterizovány orgány společnosti.

Obsah

1.
Společnost s ručením omezeným
1.1.
Ručení, vklad
1.2.
Orgány společnosti
2.
Akciová společnost
2.1.
Ručení, vklad
2.2.
Akcie
2.3.
Založení
2.4.
Orgány společnosti
2.5.
Tantiémy a řízení

Úryvek

"Společnost s ručením omezeným – s. r. o., spol. s r. o.

- může být založena 1 fyzickou osobou a maximálně 50 společníky
- je nejrozšířenější typ společnosti
- ručení: do výše nesplaceného vkladu
- vklad: v ČR musí celkový vklad činit nejméně 200 000 Kč a vklad jednoho společníka minimálně 20 000 Kč
- rozdělení zisku: podle výše vkladů, nestanovuje-li společenská smlouva jinak
- orgány společnosti:
o statutární (řídící) orgán – jednatel – nemusí být společníkem společnosti
o kontrolní orgán – dozorčí rada (nepovinný)
o nejvyšší orgán – valná hromada – společníci mají povinnost uspořádat minimálně 1x ročně valnou hromadu, na které se rozhoduje hlasováním (každý společník má tolik hlasů, kolik stanoví společenská smlouva; nejčastěji podle vloženého majetku)
- do její působnosti patří například schvalování roční účetní uzávěrky, rozhodování o změně společenské smlouvy, jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů, vyloučení společníka, rozhodování o zvýšení či snížení zákl. jmění, rozdělení zisku a úhrady ztrát atd.


Akciová společnost – a. s.

- zakládá se v případě, že je třeba shromáždit větší množství kapitálu
- vyskytují se zde akcionáři, kteří se podílejí na činnosti společnosti
- každý, kdo se chce podílet na činnosti a. s., si může koupit podíl na majetku a. s. – tzv. akcii (= akcionář)
- ručení: za závazky ručí a. s. jako celek celým svým majetkem, ale jednotliví akcionáři neručí za závazky společnosti, v případě zániku a. s. však akcionář přijde o své akcie a tedy i o majetek, který do nich vložil
- vklad: vzniká zakoupením akcií, které se buď nabízejí k veřejnému prodeji (upisování akcií), nebo si je všechny zakoupí zakladatelé společnosti (bez upisování akcií) minimální hodnota všech vydaných akcií musí činit při nabídnutí k veřejnému prodeji 20 000 000 Kč, pokud si je zakoupí zakladatelé, stačí 2 000 000 Kč
- akcie = cenný papír, který představuje vložený majetek ve formě peněz"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b40d451ec882.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kapitalove_spolecnosti_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse