Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kapitálový trh

Kapitálový trh


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na kapitálový trh, který je součástí finančního trhu. Detailně popisuje jednotlivé nástroje kapitálového trhu.

Obsah

1.
Nástroje finančního trhu
1.1.
Středně a dlouhodobé termínované vklady
1.2.
Středně a dlouhodobé úvěry
1.3.
Dlouhodobé cenné papíry
1.3.1.
Akcie
1.3.2.
Podílové listy
1.3.3.
Obligace
1.3.4.
Hypoteční zástavní listy

Úryvek

"Středně a dlouhodobé bankovní úvěry
o hotovostní – drahý úvěr
o revolvingový – pro poskytnutí dalšího úvěru musíme nejdříve splatit předchozí úvěr
o emisní
o spotřebitelský
o hypoteční – přísně účelový
o forfaitingový – odkup středně a dlouhodobých pohledávek před lhůtou splatnosti
Dlouhodobé cenné papíry


majetkové dlužné (vztah dlužníka a věřitele)
– akcie – obligace
– podíl. listy – hypoteční zástavní listy
AKCIE
= majetkový CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře:
1) na řízení a rozhodování
2) na podílu na zisku
3) na likvidačním zůstatku při zániku a. s.
Obsah akcie:
1. plášť
2. talon
3. kuponové archy
Členění:
1) podle podoby
 listinné
 zaknihované
2) podle převoditelnosti
 na jméno
 na doručitele (lépe převoditelné)
3) podle práv akcionáře
 kmenové
 zaměstnanecké
 prioritní
PODÍLOVÉ LISTY
- emitují podílové fondy (= investiční společnosti, banky)

Výhoda: FO se nemusí starat o podílový list
Nevýhoda: výběr špatného podílového fondu

Výnosem majitele podílového listu jsou podíly
Dnes mohou existovat jen otevřené podílové fondy – majitel může kdykoliv prodat podílový list podílovému fondu
Práva majitele podílového listu:
- na podíly
- na likvidačním zůstatku
- na řízení, ale bez hlasovacího práva

OBLIGACE (DLUHOPISY)
- úvěrový CP, kdy emitent cenného papíru se zavazuje vrátit po době splatnosti nominální hodnotu věřiteli a každoročně zaplatit úroky
- dlužnicko – věřitelský vztah
(emitent) (majitel)"

Poznámka

Práce obsahuje naskenovaná schémata o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5325b4cfcded1.zip (183 kB)
Nezabalený formát:
Kapitalovy_trh.doc (286 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Peněžní trh 211x
2. Osobní finance 160x
3. Život podniku 100x
4. Zásobování (logistika) 86x
5. Pojišťovnictví 80x
6. Bankovnictví 78x
7. Zaměstnanci 76x
8. Financování podniku 75x
9. Náklady, výnosy, HV 72x
10. Marketing 71x