Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kapitálový trh

Kapitálový trh


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na kapitálový trh, který je součástí finančního trhu. Detailně popisuje jednotlivé nástroje kapitálového trhu.

Obsah

1.
Nástroje finančního trhu
1.1.
Středně a dlouhodobé termínované vklady
1.2.
Středně a dlouhodobé úvěry
1.3.
Dlouhodobé cenné papíry
1.3.1.
Akcie
1.3.2.
Podílové listy
1.3.3.
Obligace
1.3.4.
Hypoteční zástavní listy

Úryvek

"Středně a dlouhodobé bankovní úvěry
o hotovostní – drahý úvěr
o revolvingový – pro poskytnutí dalšího úvěru musíme nejdříve splatit předchozí úvěr
o emisní
o spotřebitelský
o hypoteční – přísně účelový
o forfaitingový – odkup středně a dlouhodobých pohledávek před lhůtou splatnosti
Dlouhodobé cenné papíry


majetkové dlužné (vztah dlužníka a věřitele)
– akcie – obligace
– podíl. listy – hypoteční zástavní listy
AKCIE
= majetkový CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře:
1) na řízení a rozhodování
2) na podílu na zisku
3) na likvidačním zůstatku při zániku a. s.
Obsah akcie:
1. plášť
2. talon
3. kuponové archy
Členění:
1) podle podoby
 listinné
 zaknihované
2) podle převoditelnosti
 na jméno
 na doručitele (lépe převoditelné)
3) podle práv akcionáře
 kmenové
 zaměstnanecké
 prioritní
PODÍLOVÉ LISTY
- emitují podílové fondy (= investiční společnosti, banky)

Výhoda: FO se nemusí starat o podílový list
Nevýhoda: výběr špatného podílového fondu

Výnosem majitele podílového listu jsou podíly
Dnes mohou existovat jen otevřené podílové fondy – majitel může kdykoliv prodat podílový list podílovému fondu
Práva majitele podílového listu:
- na podíly
- na likvidačním zůstatku
- na řízení, ale bez hlasovacího práva

OBLIGACE (DLUHOPISY)
- úvěrový CP, kdy emitent cenného papíru se zavazuje vrátit po době splatnosti nominální hodnotu věřiteli a každoročně zaplatit úroky
- dlužnicko – věřitelský vztah
(emitent) (majitel)"

Poznámka

Práce obsahuje naskenovaná schémata o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5325b4cfcded1.zip (183 kB)
Nezabalený formát:
Kapitalovy_trh.doc (286 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse