Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kapitoly ze středověkých dějin evropských národů: Vikingové, Anglie, Francie, Německo, Španělsko a České země

Kapitoly ze středověkých dějin evropských národů: Vikingové, Anglie, Francie, Německo, Španělsko a České země

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje vybraná období a události v historii evropských národů. Zaměřuje se především na dějiny Anglie a Francie od jejich počátků po doznívání stoleté války a vývoj Českých zemí od vlády Jana Lucemburského po začátek 15. století. První část krátce seznamuje s putováním severských kmenů v prvním tisíciletí našeho letopočtu, poté se zájem přesouvá na dějiny Anglie a Francie. Práce si dále všímá Svaté říše římské v 10. století a popisuje průběh španělské reconquisty. Zbývající část práce, věnovaná Českým zemím, se soustředí zejména na vládu a zásluhy Karla IV.

Obsah

1.
Vikingové
2.
Anglie, Francie a stoletá válka
2.1.
Anglie před stoletou válkou
2.2.
Francie před stoletou válkou
2.3.
Stoletá válka
2.3.1.
První etapa
2.3.2.
Druhá etapa
2.3.3.
Třetí etapa
2.4.
Francie po stoleté válce
2.5.
Anglie po stoleté válce
3.
Svatá říše římská národa německého
4.
Španělská reconquista
5.
České země
5.1.
Jan Lucemburský
5.2.
Vláda krále Karla IV. v Českých zemích
5.3.
Založení pražské univerzity
5.4.
Karlova péče o Prahu
5.5.
Rozkvět Českých zemí
5.6.
Karel IV. a Evropa
5.7.
Vláda Václava IV.
5.8.
Umění v Českých zemích ve 14. a na počátku 15. století

Úryvek

"ANGLIE, FRANCIE A STOLETÁ VÁLKA

ANGLIE
- název od keltských kmenů na tom území- britonové - Británie
- od 1. stol. patřila A. k Římské říši, postavili 2 obranné valy: Hadriánův, Antoniův Piův
- legie staženy 407, ale v průběh 5. stol tam začaly pronikat germánské kmeny: Anglové, Sasové, Jutové
- bojovali proti nim 100 let, až 613 zatlačeny do Walesu
- 597 se do A. dostává křesťanství (misi vedl Augustin- arcibiskup, sídlo v Canterbury)
- v 9. stol. vládla anglosaská dyn.- nejvýzn. z králů Alfréd Veliký (871- 901)- za jeho vlády došlo k hosp. a kult. rozvoji a 878 odrazil nápory dánských vikingů

FRANCIE
- 843 Verdenská smlouva, Francie vzniká na západě Francké říše
- F. začínají ohrožovat Normani, po Seině pronikali až do Paříže - 911 jim Karel Zpozdilý (někdy taky prosťáček- dementní) dal jako léno poloostrov Normandii
- Normandští vévodové nátlakem získ. vliv na záp. Francii
- 987 vymírá dyn. Karlovců, na trůn nastupuje Hugo Kapet - dyn. Kapetovců.
- vládla až do 19. stol., od počátku měli problémy s normandskými vévody- jeden z nich Vilém Dobyvatel (1035- 1087):
- nemanželský syn Roberta Ďábla, zdědil po něm normandské vévodství
- 1066 umírá angl. král- Vilémův bratranec Edward - V. si začal dělat dědičné nároky na trůn, ale dělal si je i anglosaský vévoda Harald - V. se 1066 vylodil v Anglii, porazil Haralda u Hastingsu - začíná normandský zábor Anglie = vyvlastnil pův. angl. šlechtu, zabavil jim veškerý majetek a vytv. novou šlechtu, do čela normandské církevní hodnostáře

- 200 let se v Anglii mluvilo francouzsky (kromě venkova)- hrozba pofrancoužštění
- 1085 sepsal V. Knihu posledního soudu (domesday book)= souhrn veškteré půdy v Anglii- podává obraz venkova - historický dokument
- 1154- 1189 v Anglii Jindřich II. Plantagenet - dyn. Plantagenetů
- vytvořil centralizovanou monarchii v Anglii
- 1163 založil universitu v Oxfordu
- za jeho vlády byl 1170 zavražděn papež Thomas Becket, 1173 prohlášen za svatého
- 1172 zahájil Jindřich pronikání do Irska
- měl rozsáhlé državy ve Francii (získal sňatky a dědictvím), téměř celou záp. F, franc. král neměl ani přístup k moři- vliv na F.
- po jeho smrti: Richard Lví srdce (1189- 1199), Jan Bezzemek (1199- 1216),
Jindřich III. (1216- 1272), Edward (1272- 1307)
- mezitím ve Francii vládne Filip II. August (1180- 1223)
Jan Bezzemek:
- sňatkovou politikou získal Flandry, vliv chtěl získat i ve ztraceným úz. Francie - rozdmýchal spor mezi angl. šlechtici a králem - král přišel o všechny državy, až na malé úz. kolem Bordeaux (proto se Jan nazývá Bezzemek)
- 1215- angl. šlechta si vymohla podepsání listiny Magna charta libertatum (Velká listina svobod)- Bezzemek se zavázal k tomu, že nic neučiní bez rozhodnutí velké rady (25 feudálů z církve a šlechty) - vytvořil angl. parlament (od 1216) (+), oslabil král. moc (-)
- ve Francii naopak dochází k posílení královské moci, zásluhu na tom má Filip IV. Sličný (1285- 1314)
- bojoval proti církvi - papež Bonifác VIII. ho dal do klatby - Filip papeže zajal a na jeho místo dosadil Klimenta V.-nesídlil v Římě, ale v Avignonu - Avignon se stává na 70 let sídlem papežů, po 70 let byli také dosazování jen papežové francouzští
- dále Filipa lákalo bohatství Templářů - 1312 Kliment potvrdil, že jsou kacíři, někteří byli upáleni a Filip dostal majetek
- po něm vládl Karel IV. (1314- 1328):
- jeho manželka odešla do kláštera, on se znovu oženil s Marií Lucemburskou (sestrou Jana Lucemburského, českého krále)
- začátek konfliktu Anglie X Francie nastává, když umírá Karel a nezanechal po sobě potomky - vymírá hlavní větev Kapetovců - na trůn si dělá nárok Filip VI. z rodu Valois (bratranec Karla IV.) a anglický král Edvard III. (synovec Karla IV.)
- vrcholí to sporem o Flandry mezi Anglií a Francií"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Letopočty a data jsou barevně zvýrazněny.
V textu je zaměněno označení Verdunská smlouva za Verdenská.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22359
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse