Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka na téma karboxylové kyseliny. Téměř celá psána ručně. Naleznete zde základní informace o karboxylových kyselinách, jejich funkčních derivátech i substitučních derivátech.

Obsah

1.
Obecná charakteristika
2.
Názvosloví
3.
Příprava karboxylových kyselin
4.
Fyzikální vlastnosti
5.
Chemické vlastnosti
6.
Využití a výroba karboxylových kyselin
7.
Funkční deriváty
7.1.
Charakteristika
7.2.
Soli karboxylových kyselin
7.3.
Anhydridy
7.4.
Estery
7.5.
Halogenidy
7.6.
Amidy
7.7.
Nitrily
7.8.
Deriváty kyseliny uhličité
8.
Substituční deriváty
8.1.
Charakteristika
8.2.
Halogenkyseliny
8.3.
Aminokyseliny
8.4.
Hydroxykyseliny, oxokyseliny

Úryvek

"Vzhledem k formátu nelze."

Poznámka

gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53a2caabbf5d1.zip (1564 kB)
Nezabalený formát:
Karboxylky.pdf (1851 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse