Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Karel Havlíček Borovský - Král Lávra

Karel Havlíček Borovský - Král Lávra


Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o., Hranice

Charakteristika: Práce je zaměřena na rozbor díla Král Lávra, od spisovatele Karla Havlíčka Borovského. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle nových kritérií z roku 2015.

Obsah

1.
Téma a motivy
2.
Časoprostor
3.
Kompoziční výstavba
4.
Literární druh a žánry
5.
Vypravěč, lyrický subjekt
6.
Postavy
7.
Vyprávěcí způsoby a typy promluv
8.
Veršovaná výstavba
9.
Jazykové prostředky
10.
Tropy a figury
11.
Kontest autorovy tvorby
12.
Literární/obecně kulturní kontext
13.
Romantismus
14.
Národní obrození
15.
Děj

Úryvek

"A. ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU
1. ČÁST
TÉMA A MOTIVY
Téma – irská pohádka s českými motivy
Motivy – pohádkové, inspirace irskou baladou, která se podobala starořecké pověsti o král Mildasovi
Hlavní myšlenka – kritika a výsměch hlouposti, omezení a zloby panovníka, kritika přímo rakouského absolutistického panovníka, oslí uši = politický symbol

ČASOPROSTOR
Irsko, blíže není místo určeno. Jedná se o poměry rakouské monarchie na přelomu 40. – 50. let 19. století, kdy nejspíše skončila vláda nepříliš schopného Ferdinanda I. zvaného Dobrotivý skutečná moc spočívá v kabinetu kancléře Metternicha, a kdy na trůn nastoupil František Josef I. (1848-1916 vládl).

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA
Chronologická, 34 strof po 7 verších

LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR
Epika – má děj, příběh, určení časové a příčinné souvislosti.
Poezie – zákl. druh literatury, který se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků, zejména rýmem, rytmem, metrem, obrazností nebo symbolikou
Satira – využívá výsměchu, karikatury, ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů. Autoři se jím vyslovují ke společenským problémům.


2. ČÁST
VYPRAVĚČ/ LYRICKÝ SUBJEKT
Er-forma, neznámý vypravěč, styl vyprávěcí, prostý text

POSTAVY
Král Lávra – starý dobrý král, lidé ho měli rádi, protože je nenechával trpět, byl moudrý a oblíbená ale měl jeden rozmar – nechával se stříhat jednou za rok a potom holiče nechal popravit
Kukulín – holič, utrápený s potřebou se svěřit
Kukulínova matka – vdova, orodovala za svého syna
Poustevníček
Červíček – hráč na kontrabas"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a obrázky o rozsahu cca dvou stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5637c2023760e.zip (742 kB)
Nezabalený formát:
K_h_borovsky_kral_lavra.doc (853 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse