Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Karel Jaromír Erben - Kytice

Karel Jaromír Erben - Kytice


Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o., Hranice

Charakteristika:
Práce je zaměřena na rozbor díla Kytice od spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle nových kritérií z roku 2015.

Obsah

1.
Téma a motivy
2.
Časoprostor
3.
Kompoziční výstavba
4.
Literární druh a žánry
5.
Vypravěč, lyrický subjekt
6.
Postavy
7.
Vyprávěcí způsoby a typy promluv
8.
Veršovaná výstavba
9.
Jazykové prostředky
10.
Tropy a figury
11.
Kontest autorovy tvorby
12.
Literární/obecně kulturní kontext
13.
Romantismus
14.
Národní obrození
15.
Děj

Úryvek

"A. ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU
1. ČÁST
TÉMA A MOTIVY
Téma: ve většině balad je hlavním tématem rozpor mezi jednáním hrdiny a pradávnou morální zkušeností lidstva, především zapomenutí na lásku k dítěti.

Motivy:
Kytice a Věštkyně – motiv národního smutku a naděje, matka představuje vlast
Poklad a Dceřina kletba – motiv mateřské viny
Svatební košile a Vrba – vztah mrtvých k živým – přeměna člověka
Polednice a Vodník – nepřátelské nadpřirozené bytosti
Zlatý kolovrat a Záhořovo lože – pohádkový motiv – dobro vítězí nad zlem
Štědrý den a Holoubek – láska a smrt
Lilie – přidána ve 2. vydání

Hlavní myšlenka: hlavním tématem je konflikt člověka se základními mravními zákony. Mravní řád by měl být odvěký neměnný, osud mnohdy nezávisí na vůli jednotlivce a jeho síla zničí každého, kdo se mu chce vzepřít.

ČASOPROSTOR
Děj je neurčitý, odehrává se většinou v domě (Vodník, Polednice) nebo v přírodě - rybník, les (Zlatý kolovrat).

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA
Sbírku tvoří 13 balad: Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba a Věštkyně. Tyto balady jsou uvozeny stejnojmennou básní Kytice.

LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR
Lyrickoepická báseň – vyjadřují děj a časovou souvislost.
Balada – lyrickoepická báseň se smutným dějem a tragickým koncem.
Poema – povídka ve verších"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5637c106072f4.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
k_j_erben_kitice.doc (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse