Seminarky.cz > Životopisy > > > Karel Škréta: život a dílo

Karel Škréta: život a dílo

Kategorie: Umělecké obory

Typ práce: Životopisy

Škola: Akademie Světlá nad Sázavou, střední škola a vyšší odborná škola, Světlá nad Sázavou

Charakteristika: Práce mapuje život a dílo malíře Karla Škréty. Nejprve postihuje jeho životní osudy a následně se vrací k jeho uměleckým začátkům a působení v Záalpí a Itálii. Poté charakterizuje po obsahové a formální stránce jeho tvorbu a provádí rozbor obrazu Podobizna řezače drahokamů Miseroniho a jeho rodiny. V závěrečné obrazové příloze provází vybrané reprodukce obrazů komentář.

Obsah

1.
Život
2.
Záalpí
3.
Itálie
4.
Dílo
5.
Rozbor obrazu Podobizna řezače drahokamů Miseroniho a jeho rodiny
6.
Obrazová příloha

Úryvek

"2. ZÁALPÍ

Přestože pro umělecký vývoj Karla Škréty mělo rozhodující význam přímé setkání s Itálií, důležitou roli při formování osobního výtvarného stylu sehrálo jak seznámení se s pracemi pozdní fáze pražského dvorského manýrismu, tak i s tvorbou umělců, pocházejících jak z říše, tak i z Francie, Nizozemí, Holandska a Vlámska.
Po svém vyučení v Praze v roce 1627 odešel mladý Škréta do jižního Německa a do Švýcarska, jeho pobyt máme doložen ve Stuttgartu zejména v Basileji, kde adept malířského umění nalezl podporu a materiální přispění u svého staršího bratra Jana.
O uměleckých začátcích Karla Škréty víme stále málo, můžeme však důvodně předpokládat, že kromě svého krajana, rytce Václava Hollara, se mohl na své cestě za poznáním setkat také s v Johannem Wilhelmem Baurem a rovněž s Johannem Heinrichem Schonfeldem, jenž měl pro německé barokní malířství obdobný zakladatelský význam, jaký v českém kontextu připadl právě Karlu Škrétovi.
Během svého pobytu v Itálii mohl studovat nejen díla spojená s osobnostmi zdejších umělců působících v Římě, tzv. Bentu. Zde zřejmě poznal I Joachima von Sandrart, jednoho ze svých prvních životopisců.
Kontakt s aktuálními vývojovými směry neztratil malíř ani později v Praze, neboť v bohatých pražských uměleckých sbírkách, stejně jako prostřednictvím grafických reprodukcí měl možnost seznámit se s nejnovějšími výtvarnými tendencemi.
Škrétovo významné postavení v oblasti severně od Alp symbolicky potvrdila jeho zakázka na oltářní plátna Ukřižování a Seslání Ducha svatého pro salcburský dóm (1668/1669), kde se z popudu arcibiskupa Guidobalda Thuna setkala díla pražského mistra s obrazy Sandrartovými, Schonfeldovými a Paudissovými.

3. ITÁLIE

Zkušenosti získané v průběhu italské cesty byly pro Karla Škrétu zcela zásadní a jeho dílo z nich čerpalo po celý umělcův život. Během zhruba pětiletého pobytu na Apeninském poloostrově poznal mladý pražský malíř důležitá umělecká centra, nejen Benátky, Bolognu, Florencii a Řím,ale i Neapol a Janov. Nejdéle se zdržel v Benátkách. Zde na něj vedle malířů a zprostředkovaných vlivů velkých mistrů raného baroka působila nepochybně i celková kulturní atmosféra, vyznačující se svobodomyslností, intelektuální hloubkou a respektem k uměleckým výkonům.
Ve městě na laguně se Karel Škréta mohl poprvé setkat s díly bolognské a římské malby, která inspirovala jeho budoucí tvůrčí směřování. Jednalo se na jedné straně o práce malířů ovlivněných Caravaggiem (Simon Vouet, Gerard van Honthorst, Bernardo Strozzi, Guercino aj.) a na druhé straně o klasicizující poučení z tvorby Carracciů a Guida Reniho. Zejména carracciovská lekce, jíž se našemu malíři dostalo během pobytu v Bologni a později v Římě (asi 1634-1635), se stala trvalým zdrojem dalších Škrétových kompozic.
Umělec však citlivě reagoval také na tvorbu záalpských tvůrců usedlých v Římě (nejen Nizozemců, ale též Johanna Heinricha Schonfelda či Nicolase Poussina) a jistě se inspiroval i vlastními kreslířskými skicami antických památek a dostupnými grafickými předlohami.
V Římě Škréta patřil mezi Bentveuhgels, severské umělce soustředěné ve spolku Schildersbent, kde získal mnohoznačně znějící přezdívku Slagzwaart (Zlagzwaard) čili Espadron.
Pravděpodobně se zdržoval ve společnosti malíře miniatur Johanna Wilhelma Bauera ve farnosti S.Lorenzo in Lučina. Bez osobní zkušenosti s Itálií by se Škrétovo životní dílo pravděpodobně utvářelo zcela jinak. Pozdější malířova tvorba se však neomezila na pouhé napodobování či mechanické přejímání v Itálii poznaných vzorů. Mnohdy různorodá výtvarná východiska dokázal Karel Škréta spojit v osobité výtvarné vizi a formuloval je podle potřeby a požadavku zakázky, aniž by se však uchyloval k pokleslým dobovým klišé. Poučení i individuální osobitost, která je v malířově díle vedle nadání obsažena, vystihují i slova první Škrétovy biografie od Joachima Sandrarta; totiž, že tento pracovitý umělec se stále seznamoval s novými podněty a vzdělával se ve všem, co mohlo obohatit jeho vlastní, již žádaná a dobře placená díla, a tím rostla i jeho sláva."

Poznámka

Součástí práce jsou reprodukce obrazů, rozsah čistého textu činí cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24078
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse