Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Andragogika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Skripta ve formě poznámek v první části obsahují vymezení kariérového a celoživotního poradenství i soupis jejich cílů. Druhá část podává základy několika teorií kariérového poradenství stěžejních pro zvládnutí zkoušky. Třetí část seznamuje s diagnostickými nástroji využitelnými v kariérovém poradenství. Celkový náhled na tuto problematiku dotváří přehled informačních zdrojů o sféře vzdělávání, práce a zaměstnání.

Obsah

1.
Kariérové poradenství
2.
Celoživotní poradenství
3.
Cíle poradenství
4.
Teorie kariérového poradenství
4.1.
Parsons
4.2.
Holland
4.3.
Ginzberg
4.4.
Super
4.5.
Roerová
4.6.
Schein
5.
Diagnostické nástroje využitelné v kariérovém poradenství
5.1.
Testy vlastností, schopností a výkonnosti
5.2.
Testy zájmů
5.3.
Soulad mezi charakteristikami osobnosti, pracovního prostředí a povolání
5.4.
Počítačová diagnostika COMDi
5.5.
Webové odkazy, kde jsou dostupné podklady k profesní diagnostice v českém jazyce
6.
Informační zdroje o sféře práce a zaměstnání
6.1.
Integrovaný systém typových pozic
6.2.
Informační zdroje o vzdělávání
6.3.
Další informační zdroje

Úryvek

"Kariérové poradenství
Kariérové poradenství představuje institucionalizovaný systém p. služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi jejich života. Jsou to mj. aktivity realizované ve školách, které mají pomoci žákům a studentům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce. Pod kariérové p. zahrnujeme i individuální nebo skupinové p. zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, volbu prvního zaměstnání, změnu zaměstnání a návrat do prac. procesu. Tento komplex představuje služby jak pro jedince, kteří ještě nevstoupili na trh práce, tak pro uchazeče o zaměstnání, kteří si zaměstnání právě hledají, stejně jako pro ty, kteří jsou právě zaměstnáni.
Tato definice rovněž pokrývá zpřístupňování informací o trhu práce a o možnostech vzdělávání a zaměstnání pomocí sběru a systematizace těchto informací a zajištěním jejich dostupnosti tehdy a tam, kde je lidé potřebují. Zahrnuje také pomoc lidem při úvahách o jejich přáních, zájmech, kompetencích, osobnostních vlastnostech, kvalifikacích a schopnostech a jejich sladění s dostupnými možnostmi vzdělávání a zaměstnání.

Celoživotní poradenství - označuje soubor činností, které mají umožnit občanům jakéhokoliv věku a v jakékoli fázi jejich života identifikovat své schopnosti, kvalifikaci a zájmy, aby mohli provádět smysluplná rozhodování v oblasti vzdělávání, přípravy a zaměstnání, a aby mohli určovat své osobní životní cesty ve vzdělávání, práci a dalších prostředích, ve kterých jsou tyto schopnosti a kvalifikace získávány a/nebo využívány (po celý život). Poradenství je poskytováno ve škále prostředí: příprava, vzdělávání, zaměstnání, komunita a soukromě.

Poradenství se snaží:
o umožnit občanům řídit a plánovat cesty svého učení a práce v souladu se svými životními cíly tak, že spojují své zájmy a schopnosti s příležitostmi ve vzdělávání, přípravě a příležitostmi pracovního trhu a se sebe-zaměstnáním a tak přispívají ke svému osobnímu naplnění
o pomoci vzdělávacím a školícím institucím mít dobře motivované žáky, studenty a učně, kteří přebírají odpovědnost za vlastní učení a stanovují si své vlastní cíle
o pomoci podnikům a organizacím mít dobře motivované, zaměstnatelné a adaptibilní zaměstnance schopné dosahovat a těžit z příležitostí k učení jak na pracovišti, tak mimo něj
o poskytnout stratégům, tvůrcům postupů důležitý prostředek k dosažení široké škály cílů veřejné správy
o podporovat ekonomiku na místní, regionální, národní a evropské úrovni prostřednictvím rozvoje pracovní síly a její adaptace na měnící se ekonomické požadavky a společenské okolnosti
o pomoci v rozvoji společnosti, ve které občané aktivně přispívají ke svému sociálnímu, demokratickému a udržitelnému rozvoji."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25601
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse