Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Karl Mannheim: Ideologie a utopie

Karl Mannheim: Ideologie a utopie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s životem sociologa a filosofa Karla Mannheima a zejména s jeho knihou Ideologie a utopie, jež položila základ disciplíny sociologie vědění. V úvodu přibližuje autorka své důvody k volbě uvedeného tématu, jež mají podobu obecných otázek týkajících se lidského jednání. Práce pokračuje oddílem o studiu a akademickém působení Karla Mannheima a naznačuje tématiku a motivaci k sepsání jeho spisu Ideologie a utopie. Před pojednáním o obsahu díla, kde je zdůrazněno Mannheimovo vymezení sociologie vědění a pojetí ideologie a utopie, charakterizuje text dvě stati, které byly ke spisu v pozdějších vydáních připojeny. Závěr je tvořen několika krátkými úvahami, z nichž jedna se dotýká poselství díla.

Obsah

1.
Úvod
2.
Život Karla Mannheima
3.
Kniha Ideologie a utopie
4.
Téma knihy a motivace k jejímu napsání
5.
Stať Duše a kultura
6.
Mannheim o významu historismu pro moderního člověka
7.
Sociologie vědění jako nástroj analýzy ideologií a utopií
8.
Závěr a shrnutí
8.1.
Vítězství totalitních ideologií
8.2.
Náročnost knihy a její poselství

Úryvek

"Kapitola I
Karl Mannheim, známý především vlastním pojetím sociologie vědění, z které vytvořil samostatnou sociologickou disciplínu, se narodil v židovské měšťanské rodině v Budapeš¬ti roku l893.Během svých studijních pobýval rok na univerzitě v Berlíně, kde studoval pod vedením Georga Simmela. Po návratu do Maďarska se přidává na stranu levicového filozofa Györgya Lukácsa, který po vítězství komunistické revoluce v roce l917 vstupuje do komunistické strany. Ne tak Mannheim. Přednášel na univerzitě filozofii a záhy (v roce l9l9) odešel do Německa. Ve Freiburgu a Heidelbergu, kde pokračoval ve svém filozofickém studiu, se seznámil s Martinem Heideggerem a Alfrédem Webrem a kde jeho filozofický vývoj ovlivnili novokantovci. V roce l922 píše svoji doktorskou práci "Strukturanalyse der Erkenntnistheorie" ("Strukturní analýza teorie poznání"). Jeho vrcholným obdobím je krátké pedagogické působení na univerzitě v Heidelbergu, potom ve Franfurktu v letech l925 - l933. V této době vzniká jeho dílo nejvýznamnější "Ideologie a utopie" (l929).
V roce l933 se pro něj, tak jako pro tisíce jiných, stává život v Německu nejen nebezpečný, ale i nepřijatelný, a proto Mannheim tuto zem opouští a usazuje se ve Velké Británii, kde až do své smrti v roce l947 přednáší na London School of Economics. Jeho zájem se soustřeďuje především na problematiku rekonstrukce společenosti (dílo "Man and Society in an Age of Reconstruction", l940), kde se snaží odhalit příčiny krize současné kultury a rozebrat otázku plánování.

Kapitola II
Mannheim varuje před technikami, kterými totalitní společnost, ať už se jedná o fašismus, či komunismus, udržuje svoji moc. V demokratické společnosti jsou nepřijatelné. Proto se pouští do analýzy ideologií a utopií, ve kterých vidí jeden z klíčů k pochopení totalitní společnosti. Byli tací, kteří věřili v dobrovolné odideologizování komunistického systému a jeho postupné sblížení se se systémem kapitalistickým. Nestalo se. Komunismus padl, většina zemí bývalého Východního bloku se ubírá směrem k demokracii, ale to neznamená konec totality, konec ideologií a utopií. "Nastal konec jedné ideologie", jak řekl V. V. Kasputin o současném Rusku.
Mannheim vidí v ideologii a utopii sociální fakta. "Člověk nepřestal být bytostí uvažující o možnosti dosáhnou naráz a jednou provždy absolutní pravdu, která poskytuje duchovní stabilitu a pocit nadřazenosti. Lidé nepřestali doufat v možnost rychlého budoucího, ale nepříliš vzdáleného ráje, který vyřeší všechny dnešní a zítřejší problémy" (Petrusek v Mannheim, l99l,S.l9). Proto je nutné neustále si připomínat "sociální omezenost našeho poznávání sociálního světa. Znovu a znovu budeme muset teoreticky, ale především v politické a životní praxi řešit otázku, jak omezit ideologické a utopické prvky v našem myšlení a konání, jak korigovat naše sociálně podmíněné omyly a jak se stále přibližovat k té úrovni adekvátnosti poznání, která je nám, lidským bytostem, přiměřená" (Petrusek v Mannheim, l99l, S. l9n)."

Poznámka

V práci se objevují překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22744
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse