Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Karosa a.s. - finanční analýza

Karosa a.s. - finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je finanční analýzou společnosti Karosa, a.s. Uvádí rozvahu a výkaz zisků a ztrát v období 1995 - 1997. Rozpracovává horizontální analýzu, kterou následně hodnotí. Zabývá se analýzou ukazatelů, a to ukazateli rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity. Rozebírá také ukazatele vycházející z údajů na kapitálovém trhu.

Obsah

1.
Rozvaha ve zkráceném tvaru (za 1995 - 1997)
1.1.
Aktiva
1.2.
Pasiva
2.
Výkaz zisků a ztrát (za 1995 – 1997)
3.
Horizontální analýza
4.
Zhodnocení horizontální analýzy
5.
Analýza ukazatelů
5.1.
Ukazatelé rentability
5.2.
Ukazatelé aktivity
5.3.
Ukazatelé zadluženosti
5.4.
Ukazatelé likvidity
5.5.
Ukazatelé vycházející z údajů na kapitálovém trhu

Úryvek

"Zhodnocení horizontální analýzy

Jak je z tabulky vidět, většina ukazatelů se liší od normy. Pozitivní ale je, že v podstatě se podnik vyvíjí k lepšímu. Investiční majetek, investice, finanční majetek vzrostly, hlavně kvůli tomu, že společnost v této podobě neexistuje dlouho a nyní se rozrůstá. Výrazně se zvýšilo vlastní jmění podniku, což je způsobeno převážně dobrými hospodářskými výsledky v minulých letech. Pozitivní je také úbytek pohledávek na jedné straně a závazků na straně druhé. Společnost se tak přibližuje k situaci, kdy vlastní kapitál bude převyšovat nad cizím více jak 50 %, což by měla být v průmyslových podnicích standardní situace.
Už ne tak dobrá situace je v oblasti zásob, materiálů a nákladů. Přestože se potřeba materiálu zmenšila, zvýšily se náklady ve všech třech oblastech (osobní, vlastní, finanční). Je to způsobeno tím, že se investovaly prostředky do nových zařízení a HIM vůbec, což se musí někde projevit. Zásoby také vzrostly o více než je v normě u podobných podniků.
Závěrem tedy můžeme s klidem říct, že situace obecných ukazatelů meziročního růstu je v celku pozitivní. Věřím, že i nadále se bude podnik vyvíjet dobrým směrem.

Analýza ukazatelů
Ukazatelé rentability
• Rentabilita celkového vloženého kapitálu - RCVK (%)

RCKV hodnotí všeobecnou efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na zdroj, odkud tento kapitál pochází (vlastníci, věřitelé, banky, apod.). Kromě vedení podniku je zejména předmětem zájmu externích subjektu, kteří chtějí znát rentabilitu svého potenciálního partnera před uzavřením smluv. Měl by dosahovat maximálních hodnot.

ukazatel 1996 1997 1998
RCKV 9,1 % 6,5 % 6,4 %

• Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (%)
Ukazatel vyjadřuje do jaké míry podnik reprodukuje vlastní zdroje.

Platí, že výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší než výnosnost celkového kapitálu. Zároveň by mělo platit, že tento ukazatel bude větší než běžná úroková míra. Dle tohoto ukazatele si mohou investoři zjistit zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice.

ukazatel 1995 1996 1997
RVK 4,5 % 7,6 % 10,8 %"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a výpočty. Čistého textu v práci je cca 8 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1376
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse