Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kartografie - maturitní otázka 6/15

Kartografie - maturitní otázka 6/15


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá kartografií. Vysvětluje samotný pojem a zachycuje druhy kartografického zobrazení na mapách. Přestavuje základní rozdíl mezi globusem a mapami, které rozděluje podle měřítek. Krátce se zmiňuje i měření na mapách. V závěru vyzdvihuje význam a využití GPS. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Litosféfa, část druhá - maturitní otázka 5/15 a následující zde Atmosféra - maturitní otázka 7/15.

Obsah

1.
Pojem kartografie
2.
Kartografické zobrazení
3.
Pojem globus
4.
Dělení map podle měřítek
5.
Obsah map
6.
Měření na mapách
7.
Global Position System (GPS)

Úryvek

"Kartografie - věda zabývající se mapou a tvorbou map
mapa: zjednodušený a zmenšený rovinný obraz Země
: každá mapa má určité zkreslení – úhlové, délkové, plošné
-kartografické zobrazení převádí zakřivený obraz
3 typy: 1. azimutální zobrazení – zobrazuje se na rovinu, př. mapy kontinentů
2. válcová zobrazení – zobrazuje se na povrch válce, př. mapy světa, oceánů
3. kuželová zobrazení – podrobnější mapy, nejpřesnější v místě dotyku
- čím větší plochu zobrazujeme, tím větší je zkreslení
globus – nejdokonalejší zobrazení zemského povrchu, nemůže být podrobný
- každá mapa je zmenšována podle měřítka:
• číselné měřítko – 1:15 000 000 – 1 begin_of_the_skype_highlighting              15 000 000 – 1      end_of_the_skype_highlighting cm na mapě je 150 km
• grafické měřítko – na odhad
• slovní měřítko – vypsané na mapě, v některých plánech

Dělení podle měřítek:
- mapy velkých měřítek - podrobné, zachycují malá území, < 1:200 000
- mapy středních měřítek – méně podrobné, menší státy, 1:200 000 – 1:1 000 000
- mapy malých měřítek – nepodrobné, >1: 1 000 000

Obsah map:
zobrazuje výškopis – znázornění reliéfů a nadmořských výšek
- barevná hypsometrie - barevné znázornění povrchu, odstíny zelené, hnědé a modrý oceán
- vrstevnice – linie, která spojuje místa se stejnou nadmořskou výškou
- kóty – bod s udanou nadmořskou výškou, ze vzdáleností vrstevnic od sebe poznáme prudkost svahu

zobrazuje polohopis – veškerý obsah map kromě reliéfu
- zachycuje základní obsah – vodstvo, sídla, komunikace, hranice, rostlinný a půdní kryt – barva
- značkový klíč ( legenda ) ; bodové, plošné – rybník, liniové – silnice, železnice"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách a klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d2f38dcbc953.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kartografie_MO.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse