Kartuziáni

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá řádem kartuziánů. V úvodu je popsána postava jeho zakladatele Bruna Kolínského, dále se autor věnuje režimu, který v řádu platí. Zaobírá se též uspořádáním kláštera a vyjmenovává konkrétní kláštery ve Francii i u nás. Součástí práce je obrazová příloha s vyobrazeným erbem a znakem kartuziánů a se schematickým půdorysem kláštera ve Valdicích.

Obsah

1.
Úvod
2.
Svatý Bruno Kolínský
3.
Řehole sv. Benedikta
3.1
Režim řádu
3.1.1
Odloučení a mlčení
3.1.2
Noví členové
4.
Otcové a bratři
5.
Život v klášteře
5.1
Uspořádání kláštera
6.
Kláštery ve Francii
7.
Kláštery u nás
8.
Závěr
9.
Přílohy – obrazové materiály
9.1
Znak
9.2
Erb
9.3
Půdorys kartouzy ve Valdicích

Úryvek

„Kartuziánský řád neboli kartuziáni představuje katolický mnišský polopoustevnický řád založený svatým Brunem v roce 1084 a potvrzený papežem v roce 1176. Údolí v La Chartreuse nacházející se severně od Grenoblu ve Francii dalo jméno tomuto mnišskému řádu, jehož regule byla sepsána pátým opatem kláštera mezi léty 1122 a 1127. Patrony tohoto řádu se stala Panna Marie a sv. Bruno.
Svatý Bruno Kolínský, také známý pod jménem Bruno Kartuzián, je zakladatelem kartuziánského řádu. Původně působil v remešském opatství, ale ten opustil a po určité době strávené poustevnických životem založil vlastní řád kartuziánů, který je označován jako jeden z nejpřísnějších řádů. Sv. Bruno během svého života založil dvě kartouzy: první v La Chartreuse ve Francii, která představuje první kartouzu vůbec, a později kartouzu La Torre v Itálii. Jelikož kartuziánské motto zní: „Vytvářet mnoho svatých, ale nestavět je na odiv.“, nebyl Bruno hned po své smrti v roce 1101 kanonizován, ale na žádost řádu papeže Lva X. byl roku 1514 přímo zapsán mezi svaté.
Při sestavování pravidel pro kartuziány spojil Bruno některé zásady svatého Benedikta s učením Apoštolských otců a Otců pouště: sv. Antonína, sv. Jeronýma a dalších. Kartuziánský řád se tedy řídí řeholí sv. Benedikta, je však ještě zostřena. Mottem kartuziánské řehole je: „ Stat crux dům volvitur orbis“, v překladu „Kříž stojí, i když se svět kymácí.“
Tento řád je zaměřen na kontemplaci. Cílem kartuziána je stále se soustředit na Boha, ať už při studiu či práci.
Kartuziáni dodržují přísný režim. Kromě noční modlitby a brzké ranní modlitby se řídí přísnými pravidly ve stravování. Stravu dostávají dvakrát denně, v zimním období většinou pouze jedenkrát. V období půstu vynechávají mléčné výrobky. A masa se obecně zdržují zcela. Dožívají se vysokého věku.
Důraz je kladem na život v odloučení a zachování věčného mlčení. K promluvám dochází v neděli a dále při procházkách, které ale nejsou příliš časté. O důležitých událostech jsou kartuziáni informováni přímo, nikoliv skrze televizi či rozhlas. Se svými blízkými se po vstupu do kartouzy nestýkají, ale jejich rodiny a blízcí je mají možnost navštívit jedenkrát či dvakrát do roka, přičemž délka návštěv dohromady nesmí překročit 2-3 dny ročně.
Uchazeči jsou přijímání velmi obezřetně. Než se rozhodne o jejich vstupu do kláštera, musí po přijetí pozvání strávit několik dní v klášterním domě, aby se seznámili s životem v kartouze. V případě kladného rozhodnutí se stává uchazeč na tři měsíce postulantem, poté většinou na dva roky novicem. Důležité je posléze skládat sliby, které se týkají věrnosti, stálosti a změny mravů. Nestává se, že by se následně někdo rozhodl z řádu vystoupit.

V řádu působí otcové a bratři. Zatímco otci se hlavně věnují studiu liturgií a tráví více času v kostele, bratři mají jako náplň zejména práci (práce je jim modlitbou), kterou jim podle schopností určuje prokurátor, a samostudium v celách. V řádu se setkáváme s označením konvrš, které označuje bratra s úplnými sliby. Vedle toho se můžeme setkat také s donáty, kteří věčné sliby neskládají a v kartouze žijí dočasně či trvale. Vzácně v klášteře žije familiár, který nosí civilní šaty a neskládá sliby. Ostatní kartuziáni nosí bílé hábity s kapucí. Podle svých postavení se jednotliví kartuziáni liší malými odchylkami od standardní podoby oděvu.
Kartuziáni žijí ve svých celách, které jsou chodbou propojeny a seskupeny kolem dvora. Poustevny kartuziánů mohou být dvoupodlažní, přičemž bývají vyráběny většinou ze dřeva či kamene.“

Poznámka

Práce obsahuje obrázky. Čistý text práce dosahuje cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17997
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse